YABANCI ASKERİ İŞ YERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI!

27 Haziran 2024

Sendikamızın teşkilatlı olduğu; Adana, Ankara ve İzmir’de iş yerleri bulunan 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı, AAFES-EUR Türkiye Satış Bölgesi Genel Müdürlüğü ve KBR Services, LLC (KBR) Şirketi ile Sendikamız arasında devam eden 29. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Genel Merkezimizin Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmeler sonucu anlaşmaya varılması ile ilgili konuşan Genel Başkanımız Alaattin Soydan; “Uzun süren toplantılarda, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve en iyi noktada anlaşma sağlamak için yoğun bir mesai harcadık. İyi niyet esası üzerinden sürdürülen görüşmelerimiz bugün nihayete erdi ve bizleri mutlu eden bir netice ile sonuçlandı. Bizler Türk Harb-İş Sendikası olarak, kurulduğumuz günden bu yana emeğin, emekçinin, alın terinin ve hakkın yanında olmaya, bu değerler için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Varılan anlaşmaya göre;

Ücret zamlarının belirlendiği 20. Maddede yapılan değişiklikle,  

– Birinci altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere öncelikle yüzde 5 iyileştirme, sonrasında yüzde 27,5 ücret zammı yapılması, ilk altı ay için gerçekleşen enflasyonun yüzde 27,5’i aşması durumunda ise aşan kısmın tamamının ikinci altıncı ayın ilk günündeki (1 Ekim 2024) ücret zammına ilave edilmesi,  

– İkinci altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere öncelikle yüzde 2 iyileştirme, sonrasında yüzde 27 ücret zammı yapılması, ikinci altı ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 27’yi aşması halinde aşan kısmın tamamının üçüncü altıncı ayın ilk gününde (1 Nisan 2025) verilecek ücret zammına ilave edilmesi, 

– Üçüncü altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Nisan 2025 tarihinden geçerli olmak üzere öncelikle yüzde 2 iyileştirme, sonrasında yüzde 25 ücret zammı yapılması, üçüncü altı ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 25’i aşması halinde aşan kısmın tamamının dördüncü altıncı ayın ilk gününde (1 Ekim 2025) verilecek ücret zammına ilave edilmesi, 

– Dördüncü altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Ekim 2025 tarihinden geçerli olmak üzere öncelikle yüzde 2 iyileştirme, sonrasında yüzde 23 ücret zammı yapılması, dördüncü altı ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 23’ü aşması halinde aşan kısmın tamamının 1 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimizin saat ücretleri ve ücret cetvellerine eklenmesi,

– Toplu iş sözleşmelerinde yer alan sosyal haklar ve yardımlara iyileştirmeler ve ücret zamları oranında artış yapılması,

– 6. Maddede yapılan değişiklikle, eğitim izinlerinin 500 ve altında işçi çalışan iş yerleri için beşer gün, 500’den fazla işçi çalışan işyerleri için ise 10 gün arttırılması,

– 7. Maddede yapılan değişiklikle, terfi maksadı dışında yapılan eğitim ve geçici atamalarda, işçiye, bu pozisyonda çalıştığı sürece atandığı pozisyonun ücretinin ödenmesi, bu geçici atama sona erdiği taktirde; bu atamada çalışma süresinin aralıksız 12 ayı aşması halinde işçinin daha yüksek olan pozisyonun ücretini almaya devam etmesi, ancak bu atamanın hastalık izni, analık izni, ücretsiz izin, kısa süreli askerlik ve benzeri durumlarda olan bir çalışanın yerini doldurmak üzere yapılması ve izin kullanan işçinin işine geri dönmesi halinde geçici atamanın sona ermesi ve geçici olarak atanan işçinin eski pozisyonuna ve ücret seviyesine geri dönmesi,

– 16. Maddede yapılan değişiklikle, geçici göreve gönderilen işçilerin normal mesai saatleri dışında yolda geçirdiği sürelerin fazla çalışma süresinden sayılması,

– 22. Maddede yapılan değişiklikle, aynı ay içinde başka bir hastalık izni almamak kaydıyla, hastalık izninin bir sonraki aya sarkması durumunda sadece devamsızlığın başladığı ayın priminin ödenmesi,

– 24. Maddede yapılan değişiklikle, yemek yardımının sosyal yardım tutarından çıkarılması, 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal yardımın 3 bin 417 TL, yemek yardımının ise 3 bin 534 TL olarak belirlenmesi ve aile bildirim formlarının işçiler tarafından güncellenmesi,

– 25. Maddede yapılan değişiklikle, 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı ve AAFES işyerlerinde çalışan işçilere iş elbisesi verilmesi, bunun verilmemesi halinde her altı ayda bir 75 $ karşılığında alışveriş kuponunun verilmesi,

– 26. Maddede yapılan değişiklikle, cenaze yardımlarında “bakmakla yükümlü olduğu” ibaresinin kaldırılması,

– 29. Maddede yapılan değişiklikle yol ücreti ödenen ilçelere Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş ve Tarsus ilçelerinin eklenmesi,

– 31. Maddede yapılan değişiklikle, büyükanne, büyükbaba, kayınpeder ve kayınvalidesinin ölümünde verilen bir günlük ücretli iznin iki güne yükseltilmesi,

– 33. Maddede yapılan değişiklikle, hastalık izni alan işçinin öncelikle en yakın amirini veya işyerini telefonla bilgilendirmesi,

– Toplu İş Sözleşmelerinden doğan geriye dönük alacakların ve refah payı ödemesinin sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ödenmesi

kararlaştırıldı.

Varılan anlaşmanın Yabancı Askeri İş Yerlerinde çalışan üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Sözleşme metinlerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız;

39. Hava Üs Kanat Komutanlığı

AAFES-EUR Türkiye Satış Bölgesi Genel Müdürlüğü

KBR Services, LLC

 

Türk Harb-İş Sendikası
Genel Merkez Yönetim Kurulu