ABD İŞYERLERİ TİS’NDE İMZALAR ATILDI

10 Eylül 2012
31 Ağustos 2012 tarihinde üzerinde anlaşmaya varılan ABD işyerleri 23. Dönem Topu İş Sözleşmeleri 13 Eylül 2012 tarihinde imzalandı.
 
Sendikamız Genel Merkezinde yapılan imza törenine Genel Merkez ve Şube Yöneticilerimiz, Temsilcilerimiz ve İşveren Heyeti Katıldı.
 
Bilindiği üzere, 16 Nisan 2012 tarihinde başlayan müzakerelerde yasal süre sonunda anlaşma sağlanamamış, Resmi arabulucu aşamasında da ücret artışları konusundaki anlaşmazlığın çözüme kavuşamaması üzerine, sendikamız grev kararını gündemine almıştı.
 
Yasal süreç işlemeye devam ederken Sendikamız ve İşveren tarafı görüşmelerine devam etmiş, yapılan bu görüşmeler sonucunda da taraflar anlaşmaya varmışlardır. Taraflar 31 Ağustos 2012 tarihinde anlaşma tutanağını, yapılan redaksiyon sonrası 13 Eylül 2012 tarihinde ise toplu iş sözleşmesini imzalamışlardır.
 

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile mevcut kazanımlar korunurken, idari maddelerde yapılan değişikliklerle de bir takım yeni haklar elde edildi. Hafta sonu ve bayram tatillerinde göreve çağrılan işçilerimizin aralıksız 4 saat çalıştırılması, geçici göreve gönderilen şoförlerden sadece aracı sürene değil şoförlerin tamamına yolda geçen sürelerinin normal mesai sürelerini geçen kısmı için fazla çalışma ücreti ödenmesi, İncirlik’te çalışan ve Mersin’de ikamet eden işçilerimizin yol ücretlerinin karşılanması, iş akdi fesihlerinde şube başkanının işverenle yaptığı görüşmeler esnasında oluşan şaibeleri ortadan kaldırmak için şube başkanın yanında işyeri temsilcisi veya başka bir yöneticinin de bulunması toplu sözleşmede karara bağlanan idari maddelerden birkaçı.  

 

 

39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı İşletme Toplu İş Sözleşmesi (23. Dönem)

 
AAFES-EUR Genel Müd. İşletme Toplu İş Sözleşmesi (23. Dönem)
 
VBR İşletme Toplu İş Sözleşmesi 1. Dosya 2.Dosya (23. Dönem)