YÖNETİCİLERİMİZ EPSU GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGE TOPLANTISINDA

9 Temmuz 2014
Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği’nin (EPSU) Güneydoğu Avrupa Bölge Toplantısı, 19-20 Haziran tarihlerinde Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapıldı. Toplantıya, Türk Harb-İş Sendikası adına Genel Mali Sekreterimiz Yavuz Koçak ve Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim Kılıç katıldı.
Bulgaristan, Arnavutluk, Azerbaycan, Romanya, Moldova ve Türkiye’de kamu sektöründe faaliyet gösteren işçi ve memur sendikalarından yönetici ve uzmanların katıldığı EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Toplantısında, sendikal haklar, toplu pazarlık, özelleştirme ve serbestleştirme, sosyal diyalog, üye sendikaların gerçekleştirdiği faaliyetler, kadın ve cinsiyet eşitliği, yeni dönemde EPSU’nun öncelikleri ve çalışma planı, EPSU organlarına adaylıklar, mali konular, yeni üyelikler, üyelik aidatları, 2014 ve sonrası için PSI/EPSU Güneydoğu Avrupa faaliyetleri, örgütlenme ve üyeleri sendikalarda tutma amaçlı sendikal çalışmalar ve Avrupa deneyimleri ile Güneydoğu Avrupa Sendikalarının EPSU’nun üye kazanma ve örgütlenme üzerine Avrupa düzeyindeki çalışmalarına entegrasyonu gündem konuları değerlendirildi.