YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

31 Aralık 2014
Dünya, siyasal ve ekonomik krizlerin, iç savaşların yaşandığı, masum insanların iktidar mücadeleleri uğruna katledildiği bir yılı geride bıraktı. Türkiye de ise 2014 yılı iş kazaları, açılım, eğitim ve seçim gibi tartışmaların yaşandığı bir yıl oldu.
Çalışma hayatı ve sendikal hareket açısından geride kalan bir yılda, sorunlar ve beklentiler değişmedi. İşsizlik, yoksulluk, iş güvencesi ile iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun çalıştırma, taşeron sisteminin yaygınlaşması, düşük ücret, vergi adaletsizliği gibi sorunlar çözümüne kavuşmadı.
Devletin resmi rakamlarına göre iş arayan sayısı 3 milyon 64 bin kişi oldu.
Siyasiler, sendikamızın yıllardır mücadele verdiği; vergide adaleti konusunda yapılan çağrılara kulak tıkamaya devam ettiler.
İş Sağlığı ve Güvenliği, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 301 maden emekçisi, 6 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da asansör faciasında 10 inşaat emekçisi, 28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek’te 18 maden emekçisinin hayatını kaybetmesi ile Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasına girdi.
Çalışma hayatında yaşanan olumsuzluklara rağmen Türk Harb-İş Sendikası olarak, 2014 yılında üyelerimizi ilgilendiren önemli icraatlar gerçekleştirdik.
Çalışma hayatının öncelikli sorunu olarak gördüğü iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde her zaman hassasiyetle durarak bu konuda etkin çalışmalar yürüten Sendikamız, 2014 yılında hazırladığı proje ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan maddi destek, Milli Savunma Bakanlığı’ndan da teknik destek alarak 13 bin üyesine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdi.
Savunma sanayinin millileşmesi ve milli savunma işçilerinin ekonomiye katkıları ile mesleki kapasitelerini kamuoyuna anlatmak için “Dünyada ve Türkiye’de Savunma Sektörünün Durumu “adıyla 2013 yılında başlattığımız panellere 2014 yılında da devam edildi.
Yabancı Askeri İşyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ciddi kazanımlarla bağıtlandı.
Özel Güvenlik Şubesini açarak, bu alanda hızlı bir örgütlenme çalışması yürütülmektedir.

İşyeri gezilerimiz, şube genel kurullarımız, eğitim faaliyetlerimiz ve yayınlarımızla; 2014 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi çalışma hayatında önemli çalışmalara imza atan Sendikamız, 2015 yılında da aynı azim ve kararlılıkla toplu iş sözleşmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği konuları başta olmak üzere üyesi ve ülkesi için her konuda hizmet üretmeye devam edecektir.