YENİ ÜYELERİMİZLE EĞİTİMDE BULUŞTUK

30 Ocak 2013
İstanbul Anadolu Yakası Şubemizde yeni işe başlayan bayan üyelerimiz için eğitim semineri verildi. 26 Ocak 2013 tarihinde Yalova Tesislerimizde gerçekleştirilen Eğitim Seminerine Genel Başkan Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcıları Yüksel İlbeyli ve İdris Keşan, Genel Sekreter Haldun Kurubacak, Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim Kılıç ile İstanbul Anadolu Yakası Şube Yönetimi katıldı. Eğitim Semineri, Genel Sekreterimiz Haldun Kurubacak’ın selamlama konuşmasının ardından Genel Başkan Bayram Bozal’ın açılış konuşması ile başladı.
 
Konuşmasında Türkiye’de emeği ile geçinen milyonların, haklarını savunabilecek sendikaların bugün daha fazla ihtiyaç duyulan kurumlar haline dönüştüğünü anlatan Bozal “Kalıcı bir iş sahibi olmak, örgütlü bir yapının güvencesini yaşamak geçmişe göre çok daha zorlaştı. Örgütlü toplum ihtiyacı, geçmişten daha fazla ihtiyaç haline gelmiş olmasına rağmen, çeşitli nedenlere bağlı olarak çalışma hayatında sendikal örgütlenme oranları istenilen seviyeye ulaşamadı” dedi.
 
Genel Başkan Bozal, Türkiye’de sendikalı işçi sayısının yüzde10’u bulmadığına işaret ederek, şu görüşleri dile getirdi:
“Gelişmiş ülkelere göre bu oran çok düşük bir oran olarak karşımıza çıkmaktadır. Savunma işkolumuzda her ne kadar yüzde 100’lük bir örgütlenme oranı bulunsa da, diğer iş kollarında istenilen düzeyde örgütlenme sağlanamaması nedeniyle işçi hareketi gücünü yeteri kadar ortaya koyamamaktadır.
 
Geçtiğimiz aylarda kanunlaşan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sendikamıza güvenlikte örgütlenmenin önünü açtığı gibi yeni örgütlenme alanları oluşturmuştur. Fakat bilinmelidir ki yasaya yeni örgütlenme alanları koymak sendikalaşmanın öngünü açma anlamına gelmiyor.
 
Örgütlenebilmek için öncelikle çalışanın iş güvencesine sahip olması gereklidir. 6356 sayılı yasa 30’un altında işçi çalıştıran yerlerde sendikalı olma güvencesi vermediği için örgütlenme sıkıntısı bundan sonra da devam edeceğe benziyor. Gelecekte sendikal hareketi büyütecek ve geleceğe taşıyacak yetişmiş insan gücüne ciddi şekilde ihtiyaç bulunmaktadır.
 
Çalışma hayatını esnek ve kuralsız bir düzende yürütmek isteyen çevrelerin istediği gibi at oynatmasına izin vermeyecek, yaşanan haksızlıklar karşısında her zaman sesini yükselten ve direnç gösteren bir işçi hareketi oluşturmalıyız.”
 
Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında Kıdem Tazminat Fonu başta olmak üzere çalışanların hak kayıplarına neden olacak düzenlemeler oluşturulması konusunun son günlerde yeniden tartışılır hale geldiğini anlatan Bozal, “Türk Harb-İş Sendikası Yönetimi olarak “Kıdem Tazminat Fonu, Bölgesel Asgari Ücret, Özel İstihdam Büroları ve Esnek Çalışma Modelleri’ getiren düzenlemelere karşı olduğumuzu dönem dönem kamuoyu ile paylaşmıştık.Çatısı altında olduğumuz Türk-İş Konfederasyonu “Kıdem Tazminatı kırmızı çizgimiz. Çalışanların hak kaybı genel grev nedeni olacaktır” şeklinde tavır geliştirmiştir. Türk Harb-İş Sendikası, çalışanların hak kayıplarına yol açacak düzenlemeler karşısında Türk-İş Konfederasyonu’nun aldığı bu kararın arkasındadır” diye konuştu.
 
Bayram Bozal, kadın işçilerin karışlaştığı sorunlara da değindiği konuşmasında, eşit işe eşit ücret verilmemesi ve mobbing uygulamaları ile ilgili ciddi politikalar üretilmesinin gereğine işaret etti. Bozal, ayrıca, kadın işçilerin işyerlerinde karışlaştıkları olumsuzlukları aza indirgemek için Sendikalarda etkin görev almalarının önemine de değindi. Genel Başkan Bozal’ın konuşmasının ardından Eğitim Müdürümüz Tarkan Zengin’in koordine ettiği eğitim seminerine geçildi. Seminer sonrasında eğitim programına katılan üyelerimize sertifikaları verildi.