YASA VE YÖNETMELİK GEREĞİ SENDİKAMIZIN DIŞ DENETİMİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRE YAPTIRILMIŞTIR.

9 Haziran 2014
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NUN  “KURULUŞLARIN DENETİMİ VE ŞEFFAFLIK” BAŞLIKLI 29 MADDESİ’NİN 3’NCÜ ve 5 ‘NCİ BENTLERİ İLE 26 KASIM 2013 TARİH VE 28833 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTULACAK DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YAYINLANAN YÖNETMELİĞİN”  “DIŞ DENETİM” BAŞLIKLI 7’NCİMADDESİ DOĞRULTUSUNDA SENDİKAMIZIN 2012 VE 2013 DÖNEMLERİNE AİT DEFTER KAYIT VE BELGELERİ, GELİR VE GİDERLERİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SAYIN AKİF ERSOY TARAFINDAN İNCELENMİŞTİR.
 
                HER NE KADAR 18/10/2012 TARİHİNDE KABUL EDİLEN VE 07/11/2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 6356 SAYILI YASA’DA VE 26/11/2013 TARİHLİ VE 28833 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İLGİLİ YÖNETMELİK’TE İLERİYE YÖNELİK DIŞ DENETİMİN  EN GEÇ İKİ YILDA BİR YAPILABİLECEĞİ  BELİRLENMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE, TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI YENİ YÖNETİM KURULUNUN ŞEFFAF BİR YÖNETİM İLKESİNİ BENİMSEMİŞ OLMASI, BUNU DA KAMUOYU VE TÜM ÜYELERİYLE PAYLAŞMAK İSTEMESİ AMACIYLA TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI’NIN 2012 VE 2013 DÖNEMLERİ GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN MALİ DENETİMİ  YAPTIRILMIŞTIR.  
 
                YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SAYIN AKİF ERSOY TARAFINDAN YAPILAN BU DENETİME AİT “YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÖZEL AMAÇLI TASDİK RAPORU (GELİR ve GİDERLERE İLİŞKİN MALİ DENETİM/TASDİK RAPORU)”  “SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTULACAK DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YAYINLANAN YÖNETMELİĞİN” 9’NCU MADDESİ DOĞRULTUSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.  
 
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU.