YABANCI ASKERİ İŞYERLERİ 28. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLDİ

28 Nisan 2022

Yabancı askeri işyerleri 28. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine, 28 Nisan 2022 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturum ile devam edildi.

Toplantıda Toplu İş Sözleşmelerinin; 12, 13, 18, 30, 32, 34, 38 ve Geçici 2. maddeleri ile 39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı Toplu İş Sözleşmesi’nin 40. maddesi 27. Dönem TİS’deki şekliyle kabul edilirken, oturumda görüşülen diğer maddeler bir sonraki toplantıda yeniden değerlendirilmek üzere ertelendi.

İkinci oturum, müteakip toplantının 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılması kararıyla tamamlandı.