YABANCI ASKERİ İŞYERLERİ 28. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLDİ

3 Haziran 2022

Yabancı askeri işyerleri 28. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerinin altıncı ve yedinci oturumları, 1-2 Haziran 2022 tarihlerinde Sendikamız Genel Merkezi’nde yapıldı.

Görüşmelerde; toplu iş sözleşmelerinin 5, 6 ve 8’inci maddelerinin 27. Dönem Toplu İş Sözleşmelerindeki şekliyle imzalanmasına, üzerinde anlaşmaya varılamayan diğer madde ve eklerin daha sonra görüşülmek üzere ertelenmesine ve toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki toplantısının ise 21 Haziran 2022 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde yapılmasına karar verildi.