YABANCI ASKERİ İŞYERLERİ 25. DÖNEM TİS BAĞITLANDI

8 Mart 2017

10’uncu Tanker Üs Komutanlığı bağlısı yabancı askeri işyerleri, 39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı, AAFES-EUR Türkiye Satış Bölgesi Genel Müdürlüğü ve VECTRUS Systems Corporation ile Sendikamız arasında yürütülen ve 1320 üyemizi kapsayacak olan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri bağıtlandı.

10 Mayıs 2016 tarihinde başlayan ve 1 Nisan 2016 – 31 Mart 2018 tarihlerini kapsayan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde yasal süreç ile arabulucu aşamasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilen toplu iş sözleşmeleri, Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanarak Sendikamıza ulaştırılmıştır.

Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmelerine göre; Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Bunlar İçin Yapılan Ödeme Başlıklı 18. Maddelere; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü eklenerek 1 günlük ücretli izin ilave edilmiştir.

Ücret, Ücret Cetvelleri ve Ücret Zamları başlıklı 20. Maddelerde yapılan değişiklik ile üyelerimizin mevcut saat ücretleri ve ücret cetvellerine; Sözleşmenin birinci yılının ilk altı ayı için %7, birinci yılının ikinci altı ayı için %6, ikinci yılının birinci altı ayı için %5 ve ikinci yılının ikinci altı ayı için %5 artış verilmiştir. 

Ayrıca, sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyonun bu dönem için verilecek olan %6 ücret zammını aşması durumunda aşan kısmın tamamının ikinci yıl birinci altı ay ücret zammına,

Sözleşmenin ikinci yılının birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyonun bu dönem için verilecek olan %5’lik ücret zammını aşması durumunda aşan kısmın tamamının ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammına,

Sözleşmenin ikinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyonun bu dönem için verilecek olan %5’lik ücret zammını aşması halinde ise aşan kısmın tamamının 31 Mart 2018 tarihindeki saat ücretlerine ilave edilmesine karar verilmiştir.

Sözleşmelerde yer alan diğer ödemelere de Yüksek Hakem Kurulu tarafından enflasyon oranının üzerinde artış verilmiştir.

Sözleşmelerin ücretli idari izin başlıklı 31. Maddelerinde ise 3 işgünü olarak yer alan doğum izni 5 gün olarak değiştirilmiş, işçinin evlat edinmesi durumunda 3 gün ve engelli çocuğunun bakımı için 10 günlük ücretli izin hakkı maddeye eklenmiştir.

Toplu İş Sözleşmelerinden doğan geriye dönük alacaklar en geç bir ay içerisinde ödenecek ve bir önceki sözleşmelerde uygulanan refah payı aynı şekilde ödenmeye devam edilecektir.

 

Toplu İş Sözleşmeleri ;

 

39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı İşletme Toplu İş Sözleşmesi

AAFES-EUR Genel Müd. İşletme Toplu İş Sözleşmesi

VECTRUS İşletme Toplu İş Sözleşmesi