VERGİ ADALETİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

18 Ekim 2019

Sendikamız, çalışanların vergi yükü altında ezilmediği, “Az kazanandan az çok kazanandan çok” vergi alınan bir ekonomik yapı oluşturulması talebinde ısrarını yılmadan, usanmadan sürdürüyor.

Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşmelerine başlanacak olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, “yıllardır çalışanların aleyhine devam eden vergi adaletsizliğine bir son verilmesi, asgari ücretten alınan verginin ve ücretlerimiz üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılması, toplum kesimleri arasındaki sosyal barış ve sosyal adaletin sağlanması, yarınlara daha güvenli bakabilmemizi sağlayacak, insanca ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceğimiz bir Türkiye için gelir ve vergi dağılımı adaletinin gözetildiği bir bütçe oluşturulması” talebiyle imza kampanyası başlatmıştır.

Şubelerimiz ve Temsilciliklerimizce yürütülecek imza kampanyamız, 4 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanarak Genel Merkezimize ulaştırılacaktır. Toplanan imzalar, Genel Merkezimize ulaşmasının ardından TBMM Başkanlığı’na iletilecek.