Üyelerimizin Bilgisine

8 Aralık 2021

Geçen haftadan beri ülkemizin gündemine oturan ve 6 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklama ile somutlaşan ülkemizde gerçekleşen enflasyon karşısında ücretlerin erimesiyle ilgili olarak Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu İşveren Sendikası TÜHİS yetkilileriyle şifahi görüşmelerde bulunulmuş olup, son olarak da Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Türk-İş Genel Başkanımız Ergün ATALAY ile görüşerek ülkemizde gerçekleşen enflasyon artışının beklenenden fazla olması nedeniyle işçi ücretlerinin bu artış karşısında eriyerek mağduriyete sebep olduğu, 11 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile 7 Eylül 2021 tarihinde bağıtladığımız Toplu İş Sözleşmemizden bu yana son üç aylık süreçte ülkemizde meydana gelen fiyat artışları karşısında işçi ücretlerinin gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Konfederasyon Başkanımız Ergün ATALAY’dan konunun Türk-İş olarak yakinen takip edildiği ve asgari ücret tespit çalışmaları sonrasında Memur Konfederasyonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılacak ek protokolde yer alacak hükümlerin Kamu İşçilerine de uygulanması yönünde gerekli girişimlerde bulunulacağı cevabını almıştır.

Akabinde ise, Konfederasyon Başkanımız Ergün ATALAY 7 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının basın ve kamuoyu huzurunda yaptığı açılış konuşmasında “Memur zorda mı? Zorda. O zaman aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil” ifadelerini kullanmıştır.

Sendikamız Yönetim Kurulunca konu yakinen takip edilmekle birlikte, bunun haricinde ülkemizdeki gıda fiyatlarındaki artışın beklenenin üzerinde seyretmesi nedeniyle yemek yardımı olarak tabldot heyetlerine aktarılan tutarın kazana girecek erzağın kalitesinde ve kalorisinde ciddi bir düşüşe sebep olduğu, bu nedenle tabldot heyetlerine aktarılacak yemek yardımı tutarlarında gerekli iyileştirmelerin yapılması ve işyerlerinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TÜHİS’e gerekli müracaatlarda bulunulmuştur.

Üyelerimize Saygıyla Duyurulur.

    Türk Harb-İş Sendikası

Genel Merkez Yönetim Kurulu