ÜYELERİMİZE DUYURU

29 Ağustos 2012
Bilindiği üzere Sendikamız eski avukatlarından Osman YILDIZ ve Cengiz KILIÇ tarafından Sendikamız aleyhine 21. Asliye Hukuk mahkemesinde açılan alacak davası ve sonrasında Ankara 3. İcra Dairesi icra emri gereği 14/08/2012 tarihinde icra dairesinin ilgili hesabına  alacak, vekalet ücreti ve temyiz harcı dahil olmak üzere toplam 641.507,43.-TL.yatırılmıştır.
Bu ödemenin yapılabilmesi için Sendikamızın ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinden Balıkesir Şube binasının 1 ve 2 nolu bağımsız bölümleri 805.000,- TL. karşılığında satılmıştır.
Sendikamızın Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Koru mahallesinde bulunan tesisleri içerisinde mevcut olan Hazineye ait 1.315,54 m2 arazi ile ilgili ecrimisil (kullanım bedeli) bedelininin ödenmesi için Hazine tarafından Sendikamız aleyhine açılan dava kaybedilmiş olup, temyize başvurulmuşturSendikamız faiz hariç 17.000.-TL. (eski tutar ile onyedimilyar Türk lirası) ödemek zorunda bırakılmıştır.
Yalova Tesislerimizde halen otopark ve çay bahçesi olarak kullanılan Hazineye ait arsanın satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 01 Kasım 2012 tarihinde yapılmak üzere gayrimenkul satış ihalesi açılmıştır. Hazineye ait bu arsanın belediye rayici 620.000.-TL. (eski tutar ile altıyüzyirmimilyar Türk lirası) dır. Merkez Yönetim Kurulumuz 01 Kasım 2012 tarihinde Özelleştirme İdaresinde yapılacak olan bu ihaleye katılacaktır.
Merkez Yönetim Kurulumuz göreve geldiği günden buyana üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, birikmiş sorunların çözümünü sağlamak için üstün gayret göstermiştir. Bu süreçte de yine bu üstün gayreti gösterecek, hertürlü fedakârlıkta bulunarak, üyelerimizin hizmetinde kullanılan bu yerin Sendikamıza kazandırılması için tüm imkânları seferber edecektir.  
Üyelerimizin bilgisine sunar, çalışmalarında başarılar dileriz. Saygılarımızla.
 
28/08/2012
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU