“Ustalık Dönemi Çıraklık Dönemini Aratıyor”

27 Aralık 2011

Ücretlerin vergilendirilmesini esas alan 2012 yılı vergi oranları 26 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden belirlendi. Belirlenen yeni vergi oranlarıyla Hükümet, vergi adaletsizliğinin devamına karar vermiştir. Emeği ile geçinen milyonlar,  hem ücretlerden alınan vergiler, hem de dolaylı vergilerle mağdur edilmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önce vergi reformu taahhüdünde bulunarak çalışan kesimde beklenti oluşturmuş, ardından “Yunanistan’a döneriz” diyerek sözünde durmamıştır.

 

Türk Harb-İş Sendikası üyesi 20 bine yakın çalışan attıkları imzalarla ‘vergide adaletsizliğe dur’ denilmesini istemiş ve toplanan imzalar TBMM Gene Kurulu’na kadar taşınmıştır.
Açıklanan 2012 yılı vergi tarife oranları göstermiştir ki Hükümet, çalışanların sesine kulak tıkamaya devam etmektedir. Çalışan kesimi Maliye Bakanlığı’nın yaptığı ince hesaplar değil kendi gerçekleri ilgilendirmektedir. Üçüncü dönem iktidar olan Hükümet, çıraklık döneminde çalışanından ve halkından fedakarlık istemiş ve almıştır. Kalfalık döneminde yaşanan ekonomik krizlerde sermayeye teşvikler verip, çalışanları ihmal etmiştir, fakat çalışanlar buna da tahammül etmiştir. Şimdi ise ustalık döneminde Hükümet, çıraklık dönemini aratan uygulamalara imza atmaktadır.
İşçi hareketi, Sayın Başbakan’dan genel başkanı olduğu partinin adına uygun bir ustalık icraatı beklemektedir. Yıllarca vergi adaletsizliğinin mağduru olan işçileri artık adaletle ve hakkaniyetle buluşturun.
Türk Harb-İş Sendikası üyeleri ‘Vergide adaletsizliğe son’ çağrısının takipcisi olmaya sonuna kadar devam edecektir.
 
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu