ULUSAL/ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İSG KİTABIMIZ ÇIKTI

2 Temmuz 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda üyeleri başta olmak üzere çalışanları bilinçlendirme adına eğitim ve yayınlarıyla ciddi çalışmalar imza atan Sendikamız, son olarak Ulusal/Uluslararası Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği kitabını yayınladı. Editörlüğünü Eğitim Müdürümüz Tarkan ZENGİN’in yaptığı kitap, üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, “Türkiye’de İş Kazaları”, kavramsal ve istatistiksel boyutlarıyla ele alınırken, ikinci bölümde ise “Ulusal Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği” yer alıyor. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise “Uluslararası Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği’’ne yer veriliyor.