TÜRK-İŞ,1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ ANKARA’DA KUTLAYACAK

20 Nisan 2017

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 20 Nisan 2017 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplandı.

Sendikamız adına Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ’nin katıldığı TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları başta olmak üzere çalışma hayatı ve ülke gündemindeki konular değerlendirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Ankara’da kutlanması kararı alınan toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilerek, sonuç bildirisi ile aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması karara bağlandı;

 

1-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 16 Nisan 2017 günü yapılan Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumunun yüzde 85’e ulaşan bir katılımla, tüm yurtta önemli bir olay olmadan barış içinde gerçekleşmesini olumlu bulmuştur. Şimdi artık ülkenin temel sorunlarına odaklanılması gerekmektedir. Referandumda tercihlerini “evet” ya da hayır” olarak belirleyen vatandaşların iradelerine saygı duyulmalı, yürütülen kampanyalarda zaman zaman sergilenen üslup geride bırakılmalı, daha kucaklayıcı dil kullanılmalıdır.       

 

2-    TÜRK-İŞ ekmek, barış, özgürlük mücadelesinin merkezinde 65 yıldan bu yana yer almış, ülke ve işçi sorunlarının tartışıldığı, çözüm yolu arandığı her platformda “Ankara’da TÜRK-İŞ vardır” güvencesini sağlayan sorumlu ve toplum nezdinde güvenilir bir kuruluş olmuştur. 2017 yılında “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” merkezi düzeyde Ankara’da kutlanacaktır. Tandoğan Meydanı’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilecek mitingde işçi ve ülke sorunları -bir kez daha- dile getirilecek, taleplerimiz ortaya konulacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Konfederasyonumuz, diğer illerde de 1 Mayıs etkinliklerinde bulunacaktır. 

 

3-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, iç ve dış terör saldırılarına karşı topyekûn sürdürülen haklı ve zorlu mücadelenin, uluslararası ilişkilerdeki ortak çıkarlar zedelenmeden, evrensel haklar ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde sürdürülmesini desteklemektedir. TÜRK-İŞ hep demokrasiden, özgürlükten, Türkiye’den ve işçiden yana olmuştur. Şartlar ne olursa olsun olmaya da devam edecektir.

 

4-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçilerin geleceğine ipotek koymayı amaçlayan düzenlemelere dün olduğu gibi bugün de karşı çıkmaktadır. Kıdem tazminatı konusunda TÜRK-İŞ Genel Kurulunda alınan kararın gereğini yerine getirmekte kararlıdır. İşçilerin kazanılmış haklarını gözetmeyen, dikkate almayan yaklaşımların iş barışını da, sosyal barışı da zedeleyeceğine işaret etmektedir. Ülkenin milli birlik ve beraberliği, ekonomik ve sosyal kalkınması için işçi sınıfı üzerine düşen görev ve sorumluluğu her fırsatta yerine getirmiştir. Ancak işçilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklentileri karşılanmamıştır. 

 

5-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2017 yılında bağıtlanacak kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin, oluşturulan Koordinasyon Kurulu tarafından birlikte sürdürülmesi yönündeki kararı çerçevesinde gelişmeleri değerlendirmiştir. Tüm toplu iş sözleşmelerinin yürütümünde ve bağıtlanmasında, üye sendikalar ve işçiler tam bir dayanışma içinde taleplerinin gerçekleşmesi kararlılığı içinde olacaktır. Ekonomik ve sosyal politikalar, adil gelir dağılımı ve eşitsizliklerin azaltılması temelinde hayata geçirilmelidir. Ekonomik teşvik ve destek öncelikle ücretli çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimler için uygulanmalıdır.

 

6-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının kanayan yarası olmaya devam eden taşeron ve geçici işçilik konusunda kalıcı çözümün bir an önce uygulanmasını talep etmektedir. İşçi olarak çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakları korunarak düzenleme yapılması esas olmalıdır. 

 

7-    Sendikal örgütlenme özgürlüğü demokrasinin temel değerleri arasındadır. TÜMTİS Sendikası Ankara şube yöneticileri ve işçilerin dava konusu edilen ve hapis kararıyla sonuçlanan faaliyetleri, işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek kapsamındadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Anayasa güvencesinde olan sendikal faaliyetin suç olarak değerlendirilmesini kabul etmemekte, aksi durumun sendikal örgütlenmeyi  daha da zorlaştıracağına dikkat çekmektedir.  

 

8-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemekte ve katkı vermektedir.