TÜRK-İŞ YÜZDE 15 ZAM İSTEDİ

27 Nisan 2015
Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu, 27 Nisan 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Türk Harb-İş üyesi işçilerinde aralarında bulunduğu 210 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi taleplerini Bakan Çelik’e sundu.
Türk-İş Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu 2015 yılı talepleri şöyle: 
 1. İYİLEŞTİRME
2.350 TL/ay altındaki ücretler 2.350 TL/ay’a yükseltilecektir.
 1. ÜCRET ZAMMI
 • 31.12.2014 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.01.2015 tarihinden itibaren yüzde 15 ücret zammı yapılır. 
 • 31.12.2015 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren 01.01.2015-31.12.2015 dönemi enflasyon oranına dört puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.
 • Toplu iş sözleşmesinin birinci ve ikinci yıllarında işçilerin yıl boyunca ödeyecekleri gelir vergisi oranı yüzde on beş’dir. Yüzde on beş’i aşan vergiler işveren tarafından karşılanır.
 • (b) paragrafındaki enflasyon oranının belirlenmesinde 2003=100 Temel Yıllı Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Geneli Tüketici Fiyatlar Endeksi kullanılır.
3-  SOSYAL YARDIMLAR
 1. Sosyal Yardım                         275 TL/Ay
 2. Yemek Parası                           10 TL/Gün
 3. Aile ve Çocuk Yardımı           (Devlet memurlarına verilen miktarda)
 4. Giyim                                           150 TL/Yıl
 5. Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır.
 6. Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.
Bu sosyal yardımlar 2. yılda ücret zamları oranında aynı tarihte artırılır.
 1. İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR
İşyeri/işletme/işkoluna özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları     arasında görüşülerek sonuca bağlanır.
5- ALT İŞVEREN (TAŞERON) SORUNLARI
 1. Alt işveren (Taşeron) işçilerinin başından itibaren asıl işverenin işçisi olduklarına ilişkin yargı kararları derhal uygulanır.
 2. Kamu kesiminde iş almış alt işverenlerin işyerleri için Kamu İşveren Sendikaları tarafından bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin koşulları bu protokole ek olarak düzenlenecektir.
 3. Asıl işte çalışan taşeron işçiler daimi işçi kadrolarına geçirilecektir.