TÜRK-İŞ “KÖLELİK DÜZENİNE SON” MİTİNGİ

17 Şubat 2014
“Kölelik Düzenine Son, Taşeronlaşmaya, Örgütsüzlüğe, Kuralsız Çalışmaya Hayır Yürüyüş ve Mitingi, 15 Şubat 2014 günü Ankara’da yapıldı.
Mitinge, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 50 bin işçi katıldı. Sıhhiye Meydanını dolduran işçiler, burada taşeronlaşma, örgütsüzlük ve kural dışı çalışma aleyhine sloganlar attılar.
Konfederasyonumuzun düzenlediği Mitinge; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk-İş’e bağlı sendikaların Genel Başkanları, Genel Başkanımız Bayram Bozal, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanları ve Yöneticlerimiz, Baştemsilcilerimiz, Temsilcilerimiz ve Üyelerimiz katılarak destek verdiler.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, mitingin açılış konuşmasını yaptı. Kavlak“Kayıt dışı ekonomiye, taşeron, 4/b, 4/c adı altında köle gibi çalıştırılmaya, düşük ücret politikalarına, asgari ücretin sefalet ücreti olmasına, özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığına, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, iş cinayetlerinde can vermeye, işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasına, sendikasızlaştırmaya, sendikal nedenlerle işten atılmalara ve özelleştirmelere karşı artık yeter demek için, haykırmak için buradayız, alanlardayız. Bu ülkede emeği ile geçinenler, alın teri akıtanlar insanca bir yaşama kavuşana kadar da alanlarda olacağız” dedi. Kavlak ayrıca, Türkiye işçi sınıfının tarih yazdığını, Türkiye sendikal hareketine damgasını vurduğunu söyledi.
Miting de, Şeker-İş, Yol-İş, Teksif ve Maden-İş Sendikalarından işçiler de birer konuşma yaptı.
Mitingde kürsüye daha sonra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay geldi.
Atalay konuşmasında şunları söyledi:
“Taşeron konusu artık ülkemizde kanayan bir yara haline geldi. Bu konu ülkemizin ayıbıdır. Emek sömürüsünün en büyük aracıdır. Bakanlık, taşeronlaşmayla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemeler, bu sorunun ortadan kalkmasına yol açacaksa, biz buna destek vermeye hazırız. Ama koşulumuz, bir düzenlemeyi yaparken, diğer taraftan bir hak kaybı olmamasıdır. Özellikle İş Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesini asla kabul etmeyiz. Taşeron işçisinin hastalanma hakkı yok. Cenazesini kaldırma hakkı yok. İşyerinde yemek yeme hakkı yok. Servise binme hakkı yok. Tazminat hakkı yok. Biz taşeronlaşmanın Türkiye’nin gündeminden tamamen kalkmasını talep ediyoruz. Özellikle kamuda asıl işte çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz. Kalanların da en az 5 yıllık sözleşme yapılarak güvenceye kavuşmasını, sendikalı olması halinde de toplu iş sözleşme farklarının ödenmesini talep ediyoruz.  Taşeron işçilerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamalıyız. Ülkemizi bu ayıptan kurtarmalıyız dedi.” Konuşmasının son bölümünde ülke gündemine de değinen Atalay, “Ülkemiz son dönemde siyasi ve ekonomik kriz yaşıyor. Bir taraftan yolsuzluk iddiaları, diğer taraftan paralel devlet iddiaları bitmek bilmiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor. Bunun bedelini çalışanlar ödüyor. Biz artık bedel ödemek istemiyoruz. Ama bu alanın, sizlerin sesini duymayanlara bedel ödeteceğiz” diye konuştu.
Atalay’ın konuşmasının ardından miting dağıldı.