TÜRK-İŞ, BURSA’DA KURULU BULUNAN İŞYERLERİNDE DEVAM EDEN EYLEMLERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

21 Mayıs 2015
TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU: “Dileğimiz, tüm işyerlerindeki arkadaşlarımızın işbaşı yapması, taleplerinin bundan sonra müzakereler ve diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleridir.”
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Bursa’da, Renault işyerinde başlayan, daha sonra da Tofaş ve birkaç işyerinde de devam eden eylemler, Konfederasyonumuz tarafından yakından izlenmektedir.
Konfederasyonumuz üyesi Türk Metal Sendikamızın, Bosch işyerinde 38 ay devam eden sendikasız ve sözleşmesiz bir dönemin ardından başarıyla imzaladığı toplu iş sözleşmesinden sonra bazı işyerlerinde eylemler başlatılmıştır. Bu eylemler, bazı çevrelerin yönlendirmesiyle, sendika karşıtı bir propagandaya dönüştürülmüş, Türk Metal Sendikamız hedef haline getirilmiş ve bu işyerlerinde sendikasız bir endüstri ilişkiler sistemi teşvik edilmek istenmiştir. Oysa dünyanın iki yüz yıllık geleneği göstermiştir ki, sendikasız bir endüstri ilişkileri sistemi, işçiler için kısa süreli başarılar getirse de, kalıcı değildir ve sonuç itibariyle, örgütsüzlüğü ve sömürüyü artırmaktadır.
TÜRK-İŞ, işçilerimizin hak almak için verdikleri her mücadeleyi saygıyla karşılamakta, bununla birlikte ülkemizde ekonomik istikrarın ve çalışma barışının da azami düzeyde korunmasından yanadır. Bu nedenle, Bursa’da ortaya çıkan tepkinin, sendikal örgütlülüğü koruyarak, barışçı yollarla çözümü için, Türk Metal Sendikamızla birlikte, elinden gelen çabayı her düzeyde göstermektedir.
Bugün itibariyle aldığımız bilgilere göre, bazı işyerlerinde çalışan işçilerimizin işbaşı yapmış olması, bizim açımızdan çok olumlu bir gelişme olmuştur. Dileğimiz, tüm işyerlerindeki arkadaşlarımızın işbaşı yapması, taleplerinin bundan sonra müzakereler ve diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleridir.
TÜRK-İŞ Konfederasyonu, bundan sonraki süreçte, Türk Metal Sendikamızla birlikte, başta otomotiv sektörü olmak üzere, tüm sektörlerdeki işçilerimizin sorunlarının giderilmesi için, işverenler ve siyasal iktidar nezdinde her türlü girişimi yapmaya devam edecektir.”