TÜRK-İŞ BÖLGE VE İL TEMSİLCİLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

10 Nisan 2019

Türk-İş, örgütlenme de karşılaşılan sorunlar ile çalışma hayatındaki güncel gelişmelerin ele alınması için, TÜRK-İŞ Bölge ve İl temsilcilerinin katılımıyla 7 – 10 Nisan 2019 tarihleri arasında “Değerlendirme Toplantısı” düzenledi.

5 Bölge ve 76 İlden gelen TÜRK-İŞ Temsilcilikleri ile TÜRK-İŞ Yönetimini bir araya getiren değerlendirme toplantısına, aralarında Genel Başkanımız Bayram BOZAL’ında bulunduğunu denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile yönetim kurulu yedek üyeleri yanı sıra SGK yönetim kurulu işçi üyesi de katıldı.

Açılış konuşmasını TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ın yaptığı toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı söz alarak gündemdeki sorunları çeşitli açılardan ayrıntılı olarak değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca TÜRK-İŞ Bölge ve İl temsilcileri yerel düzeyde karşılaşılan sorunlarla ilgili tespit ve görüşlerini ilettiler.