TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

13 Ekim 2015
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 13 Ekim 2015 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplandı. Sendikamız adına Genel Başkanımız Bayram BOZAL’ın katıldığı toplantıda, TÜRK-İŞ 22’inci Olağan Genel Kurulu başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konular değerlendirildi. Toplantıda, Ankara Gar Meydanında yaşanan patlama ve terör olayları görüşüldü.  Toplantı sonrası yayınlanan Başkanlar Kurulu Bildirgesi’nde şu görüşlere yerverildi: 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta Ankara’daki kalleş saldırı olmak üzere tüm terör olaylarında hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı derin üzüntü duymaktadır. Yaşanan katliamın hemen ardından TÜRK-İŞ’in yas ilan ettiğini ifade eden Başkanlar Kurulu, ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar dilemektedir. Yaralananlara acil şifalar dilemektedir.
Ülkemizin birliği ve milletimizin huzurunun bozulmak istendiğine dikkat çeken TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu; iktidar, muhalefet, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm kesimleri teröre karşı birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeye, ülkemizde kutuplaşmaya neden olabilecek yaklaşımlardan kaçınmaya  çağırmaktadır.
Tren Garında katliama dönüşen, ülkemizin birliğine, insanlarımızın canına ve ülkemiz demokrasisine kasteden, ülkemizi bir kaos ortamına sürüklemeyi hedefleyen terörü en ağır şekilde kınamakta, lanetlemektedir. Terör şebekelerinin ve faillerinin en kısa zamanda bulunmasını, adalete teslim edilmesini talep etmektedir.
Kökeni, siyasi düşüncesi ya da inancı ne olursa olsun 78 milyon insanımızın tek ülke ve bayrak altında kardeş olduğunu ifade eden TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, vatandaşlarımızın vicdanı açısından son derece önemli olan adaletin ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını, bunun için gerekli tüm önlemlerin tam olarak alınmasını talep etmektedir.
Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde yer alan ekonomik ve sosyal haklara yönelik taahhütlerin memnuniyet verici olduğunu belirten TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu taahhütlerin sözde kalmamasını, kurulacak olan hükümet programında da mutlaka yer almasını talep etmektedir.
Taşeron İşçilerin sorunlarına kalıcı çözümün getirilmesini, asıl iş ve yardımcı iş ayrımının en kısa sürede yapılmasını, muvazaalı çalıştırmaya son verilmesini,  taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmelerinin yapılması sürecinde yaşanan sorunların giderilmesini talep etmektedir.
Başta Soma ve Ermenek olmak üzere işyerlerinde meydana gelen iş kazalarından ders çıkarılmadığına, 2015 yılının ilk dokuz ayında iş kazaları ve Meslek hastalığı sonucunda 1317 işçimizin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Başkanlar Kurulu, güvenli işyerleri ve çalışma ortamının sağlanması için ilgili tüm kesimleri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır.
Başkanlar Kurulu, 03-06 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulu hazırlıklarını değerlendirilmiştir. TÜRK-İŞ Ana Tüzüğünün tarihi ile ekonomik sosyal ve hukuk alanında çalışmalarımıza yön veren 24 temel ilkenin güncellenmesi ile ilgili komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.
Başkanlar Kurulu, 2008 ekonomik Krizinden bu yana Dünya ekonomisine yön vermek üzere toplanan ve 15-16 Kasım tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi sürecinde TÜRK-İŞ’in başkanlığında yürütülen L20 çalışmalarına büyük önem vermekte; G20 Liderlerinden örgütlenme özgürlüğü, gelir adaleti, işyerlerinde güvenlik ve insan onuruna yakışır iş oluşturulmasını beklemektedir.   
 ANKARA GARI ÖNÜNE KARANFİL BIRAKILDI
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantı sonrası, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda meydana gelen tarihimizin en büyük terör saldırısının gerçekleştiği alana giderek karanfil bırakıp dua ettiler.