TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

13 Eylül 2021

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 13 Eylül 2021 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezinde toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün ATALAY Başkanlığında gerçekleştirilen 24. Çalışma Dönemi Sekizinci Toplantıya Sendikamız adına Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN katıldı.

Başkanlar Kurulunda gündemindeki konular görüşülerek aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir: 

1-    Koronavirüs (Covid-19) yaklaşık iki yıldır küresel salgın olarak etkisini tüm dünyada göstermeye devam etmektedir. Başta insan ve toplum sağlığı olmak üzere sosyal ve ekonomik alana ve bu arada çalışma ilişkilerine de olumsuz yansımaları olmuştur. Bunu ortadan kaldırmak için çeşitli düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Özellikle sendikal örgütlenmenin olduğu işyerlerinde mevcut sosyal diyalog ve işbirliğiyle sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.  

Covid-19 salgınına karşı en önemli ve etkili mücadelenin aşılama ve diğer tedbirlere tam uyumdan geçtiği bilim insanları tarafından açık olarak ifade edilmektedir. Aşı tedarik sorunu neredeyse tamamen çözülmüş olmasına rağmen toplumsal bağışıklık için yeterli tam doz aşılama oranına ülkemizde halen ulaşılamamıştır. Bu durumun başta aşısız ve eksik aşılılar olmak üzere, tüm toplumu tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olduğu görüşü paylaşılmaktadır. Yapılan açıklamalar, uluslararası geniş katılımlı bilimsel araştırma ve çalışmalar, aşılanma sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin, Covid-19’a yakalanıldığında karşılaşılacak sorunların yanında ihmal edilebilir düzeyde olduğu yönündedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Covid-19’a yakalanma riskini azaltmak için Konfederasyonumuz tarafından başta üyelerimiz olmak üzere herkesin aşı olması için yapılan çağrıyı olumlu karşılamakta ve aşı olma davetini yinelemektedir. 

2-     İşçilerimiz, yaşanılan bu zorlu dönemde üretimin sürmesi, mal ve hizmet tedarikinin aksatılmadan temini için insanüstü bir çaba ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürmüştür. Toplum olarak hep birlikte dayanışma gösterilmesi gereken bu dönemlerde işçiye gereken önemin verilmesi, yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, verimliliğin ve iş barışının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Kamu kesiminde 2021 yılında imzalanan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleriyle gelinen aşama, kapsamdaki işçilerin memnuniyetiyle karşılanmıştır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri müzakerelerini yürüten ve tam mutabakatla sonuçlandıran Yönetim Kurulu ile Kamu Kesimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin çalışmalarını olumlu karşılamıştır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, özel sektörde yürütülmekte olan toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin de işçilerin talebi doğrultusunda sonuçlanabilmesi için gerekli her türlü destek ve katkıyı yerine getirecektir. 

3-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) düzenlemesi dışında bırakılan başta KİT’ler olmak üzere özel bütçeli kuruluşlar, hizmet alım işlerinde çalıştırılanlar, danışmanlık ve mal alım ve benzeri ihaleler kapsamında çalışan işçilerin de kamuda kadroya alınması talebini yinelemektedir. Kamuda taşeron işçisi sorunu artık sonlanmalıdır. 

Aynı şekilde, çalışma hayatının devam eden sorunu olan “geçici işçi” konusu da çözüme kavuşturulmalıdır. Geçici işçilerin 360 gün çalıştırılmaları ile birlikte çoğu işyerinde alt işveren uygulamasıyla hizmet alımı da sonlanacaktır. Yıllardır başarılı olarak çalışan,  beceri ve tecrübeleriyle işyerine yıllarca katkı sağlayan işçilerin yıl boyu çalışmaları sağlanmalıdır. 

4-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulmak ve bu sorunların kalıcı bir biçimde çözüme kavuşmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından başlatılan “İş Hukuku Çalışma Grubu” faaliyetlerini olumlu karşılamaktadır. Toplantıda akademisyenler tarafından yapılan bilgilendirme sunumları yararlı olmuş, önceliklendirilen ve olgunlaştırılan bu çalışmaların sürdürülerek ayrıntılı hale getirilmesi görüşündedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu çalışmaların her düzeyde gündeme getirilerek sonuçlanması gerektiğini kararlaştırmıştır. 

5-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul’da faaliyet gösteren Salcomp Xiaomi işyerinde Türk Metal Sendikası’nın yasal prosedürü tamamlayarak yetki alması karşısında, işverenin 16 üye işçiyi işten atmasını ve diğer işçilerin sendikadan istifa etmelerine yönelik baskıları kınamaktadır. Bunu kabul etmeyen işçilerin başlattıkları oturma eylemini haklı ve meşru olarak görmektedir. Anayasal bir hak olan sendika örgütlenme hakkını kullanan işçilere karşı işyerinde sürdürülen gayri insani tutum kabul edilemez.  

6-    TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, tüm çalışanların sendikal örgütlenme haklarını etkin olarak kullanması çağrısını yinelemekte, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemekte ve katkı vermektedir.