TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

25 Aralık 2017

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Genel Başkan Ergün ATALAY başkanlığında 24 Aralık 2017 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezi’nde olağanüstü toplandı.

Sendikamız adına Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ’nin katıldığı toplantıda, resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK kapsamında taşeron şirketlerinde çalışan işçilere yönelik getirilen düzenlemeleri değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmede; yıllardır çalışma hayatında sorun olarak yer alan taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesiyle ilgili yapılan düzenlemenin olumlu, ancak başta kapsam dışı bırakılan işyerleri ve işçiler ile işçilerin kadroya geçiş prosedürüne ilişkin sürecin anlaşılabilirliği açısından farklı anlam ve uygulamalara neden olabilecek ifadelerin yer aldığı tespitinde bulunuldu.  

Taşerona kadro konusundaki aksaklıkların Türk-İş Yönetimince Başbakanla değerlendirilmesi kararı alınan toplantıda, kapsam dışında kalan işçilerin de kadroya alınması ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulması için konfederasyon üyesi sendikaların hukuk danışmanları ve uzmanlarının çalışmalarını sürdürmesi konusunda fikir birliğine varıldı.