TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU DEPREM GÜNDEMİ İLE TOPLANDI

16 Şubat 2023

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 16 Şubat 2023 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezinde toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY başkanlığında gerçekleşen toplantıya Sendikamız adına Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN katıldı.  

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi derinden etkileyen 6 Şubat 2023 tarihli deprem ve sonrası yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunda, aşağıdaki hususların duyurulmasına karar vermiştir: 

1-) 6 Şubat 2023 günü sabahı saat 4.17’de 7,7 ve daha sonra saat 13.24’de 7,6 büyüklüğünde peşi sıra iki büyük deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş ili merkezli ve yaklaşık on bir ili etkileyen depremler artçı etkisiyle devam etmiş, büyük bir yıkıma yol açmış, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce binanın enkaza dönüşmesine yol açmıştır. Yaşanan deprem “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilmiştir. Yaşanan deprem sonrası hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

2-) Depremin öğrenildiği ilk saatlerde Konfederasyonumuz bir durum değerlendirmesi yaparak genel merkezde bir “kriz masası” oluşturmuş, tüm bölge ve illerde koordinasyonu sağlamak üzere benzeri oluşumları kurmuş ve üye sendikalarımızla yardım çalışmalarını başlatmıştır. 

İlk etapta TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ile Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı gerekli koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş ve depremin yaşandığı ilk gün acilen bölgeye hareket etmişlerdir. Konfederasyonumuz üyesi sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri de ilerleyen günlerde deprem bölgesine gitmiş, yaşanan felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak üzere tüm imkânlarını seferber etmiştir. Depremzedelere bu kapsamda 30 milyon TL’lik ayni yardımda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra Konfederasyonumuz ve üye sendikaları tarafından başlatılan nakdi bağış kampanyası çalışmalarıyla toplanan 20 milyon TL yetkili kurumlara iletilmiştir.  Bağış ve destek ile sahadaki çalışmalar sürdürülecektir.

Sendikalarımız, iletilen ihtiyaç listelerine uygun olarak; barınma, ısınma, gıda, giyim, ilaç, hijyen ürünleri, vb. malzemelerini çok sayıda tır ile bölgeye göndermiş, dağıtımı yerel yöneticilerle koordinasyon içinde depremzedelere yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı da deprem bölgesini ziyaret etmiş, yürütülen çalışmaların koordinasyonunu gerek merkez gerek bölge ve il düzeyinde sağlamıştır.    

3-) Yaşanan deprem felaketinde enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılması için başta madenciler olmak üzere sendikalarımız üyesi on binlerce işçi aktif olarak görev yapmıştır. Özellikle bölgede görev yapan 7.600 maden işçisinin günde 20 saate ulaşan fedakârca çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan canlar, yaşama sevincini sağlamıştır. Maden işçisi deprem bölgesinde bu sefer “kömür değil ömür” çıkarılmasına büyük katkı sağlamıştır. 

4-) Türkiye yaşanan deprem felaketi sonrası önemli bir “ulusal dayanışma” örneği göstermiştir. Bu dayanışmada Devletimiz ile birlikte başta Konfederasyonumuz olmak üzere sendikal kuruluşlar, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yerel idareler çalışmalar yapmıştır. Sendikal örgütlenmenin önemi ve gücü, toplumsal dayanışmaya katkısı -bir kez daha- ortaya konulmuştur.

Bu aşamada, çeşitli ülkelerden gelen malzeme yardımı, arama ve kurtarma ekiplerinin çabaları, uluslararası dayanışmanın önemini de göstermiş, yaşanan büyük felaket karşısında insani değerleri ön plana çıkarmıştır. 

5-) TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bölgede alt yapı çalışmalarının ekosisteme uygun yürütülmesini, depremzedelere yönelik başta kalıcı konut olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecektir.  

6-) TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmek durumunda kalınan çalışma hayatı güncel sorunlarının, uygun bir zamanda, çözüme kavuşturulması çalışmalarının sürdürülmesi gereğine işaret etmektedir.