TÜRK HARB-İŞ’TEN VERGİ ADALETİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

23 Kasım 2011

Türk Harb-İş Sendikası, gelir vergisinde adalet için imza kampanyası başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na ve Başbakanlığa sunulmak üzere hazırlanan bildiri üyelerimizin imzasına açıldı.

 

İmza kampanyası hakkında açıklamada bulunan Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, çalışanların vergi adaletsizliğinin mağduru olmaktan kurtarılması gerektiği vurgulayarak, 2012 Bütçe Kanunu görüşmelerinde başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm siyasi partilerin milletvekillerine, gelir ve vergi dağılımı adaletinin gözetildiği bir bütçe oluşturmaları çağrısında bulundu. Bozal, imza kampanyalarını 8-11 Aralık’taki Türk-İş Genel Kurulu’nda delegelerin imzasına sunduktan sonra toplanan imzaları TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığa göndereceklerini söyledi.
 
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi’nden şubelere gönderilen bildiri şöyle:
 
“GELİR VE VERGİ DAĞILIMINDA ADALET İSTİYORUZ”
 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin adalet temelinde şekillenmesi adına, biz aşağıda imzası bulunan işçiler olarak; Hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerine insani ve ahlaki bir çağrıda bulunuyoruz:
 
Çalışanlar olarak ücretlerimizde, Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyüme düzeyi ile eş değer bir büyüme yaşanmamıştır.
 
Yıllarca enflasyona bağlı olarak ücretlerimize yapılan artışları, daha elimize geçmeden vergi olarak geri ödüyoruz.
 
Temel ihtiyaçlardan alınan vergiler de eklendiğinde, gelirlerimizin önemli bir dilimini devlet, vergi olarak geri almaktadır. Bu yüzden, asgari geçim koşulları ile barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için geleceğimizi borçlanmak zorunda kalıyoruz.
 
Türkiye’de yıllarca ekonomik ve siyasal istikrarsızlık dönemlerinin en büyük mağduru olan biz çalışanlar, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğine mahkum olarak bir yıl daha geçirmek istemiyoruz.
 
Bu nedenle 2012 Bütçe Kanunu görüşmelerinde başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm siyasi partilerin milletvekillerine, gelir ve vergi dağılımı adaletinin gözetildiği bir bütçe oluşturmaları çağrısında bulunuyoruz.
 
“Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi” şeklinde yıllarca devam eden vergi çarpıklığını gidererek çalışan kesimin, üreten kesimin hakkını teslim edin.
 
Asgari ücretli kadar dahi vergi ödemeyerek vergi kaçıran yüksek karlı işletmelerin yaptığı yanına kar kalırken, asgari ücretliden peşin vergi kesilen Türkiye gerçeğini, vicdanlarınızda mahkum edin…
 
Asgari ücretten vergiyi ve ücretler üzerindeki ağır vergi yükünü kaldırarak sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlayın…