TÜRK HARB-İŞ’DE YENİ DÖNEM

17 Kasım 2011

 

Türk Harb-İş Sendikası 14. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Bayram Bozal seçildi.
 
12-13 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen genel kurul, Genel Başkan Ahmet Kalfa’nın açış konuşması ile başladı. Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan seçimi ile devam etti. Genel Kurul delegeleri Divan Başkanlığı’na İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül’ü, Başkan Yardımcılığına Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy’u, Divan Katipliğine Ankara Şube Başkanı Alaattin Soydan’ı, üyeliklere ise; Ege Bölgesi Şubesi üyesi Mehmet Atalay Akman ve İstanbul Şube üyesi İsmail Kala’yı seçti.
 
 
Genel kurula Türk Harb-İş Sendikası Kurucu Başkanı Kenan Durukan, eski genel başkanlardan İzzet Çetin ve Orhan Atay ile genel merkez eski yöneticileri, Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların genel başkanları da konuk olarak katıldılar.
 
Genel Kurul’da 2007-2011 faaliyet dönemine ilişkin görüşlerini paylaşan Genel Başkan Bayram Bozal, genel kurul konuşmasına, terör olaylarında kaybedilen şehitler ve Van depreminde kaybedilen canlarla ilgili taziyede bulunarak başladı. Bozal, geride kalan 4 yılda başta iş kazası olmak üzere çeşitli nedenlerle vefat eden Harb-İş üyelerine de rahmet dileğinde bulundu.
 
 “ ÇALIŞANLARA KARIN TOKLUĞUNA YAŞAM DAYATILIYOR”
 
Genel Kurul konuşmasında, hükümetin kamu işçileri başta olmak üzere üreten kesime, büyümeden hak ettiği payı vermediği gibi, var olan hakları da çalışanın elinden almaya çalıştığını belirten Bozal şunları söyledi:
 
“Dünya ekonomisinin sarsıntı yaşadığı ve küçüldüğü dönemde Türkiye ekonomisi çalışanın alın teriyle büyümesini sürdürmüştür. Siyasi iktidar, Türkiye ekonomisinin yakaladığı büyümeyi her platformda gururla anlatmış, ancak bu büyümenin mimarı emekçilere, büyümeden hak ettikleri payı vermekten kaçınmıştır. Geçmişte ekonomik krizler yaşayan ülkemizde emekçiler fakirleşirken, zenginler daha da zenginleşiyordu. Şimdi ülke ekonomisi büyüyor ama, bizler yine karına kar katan bankaları, sanayicileri, ihracatçıları izlemeye devam ediyoruz. Çünkü siyasi iktidar, ülke kalkınmasında en büyük paya sahip olan emek kesimini  refah toplumunun bireyleri olmaya layık görmüyor. Her toplu sözleşmenin ardından çalışanı enflasyona ezdirmemeyi bir marifet gibi övünerek açıklıyor. Asgari ücretlinin, işçinin, memurun gelirlerini, yumurta, ekmek, simit, peynir gibi gıda ürünleri ile kıyaslayarak, adeta çalışanlara yaşam sınırları çiziyor. “Geride kalan 4 yılda, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmaması, kıdem tazminatının tartışmaya açılması, işsizlik fonunun amacı dışında kullanılması, işçi sınıfının refah düzeyini artırıcı hiçbir gelişim yaşanmaması, siyasi iktidarın çalışanlara yönelik ayıpları olarak tarihe geçmiştir.”
Bozal, başta ekonomik haklar olmak üzere, çalışma hayatının temel sorunlarının çözümü noktasında bir arpa boyu yol alınamadığını ve sendikaların da yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında yeterli direnci gösteremediğini belirterek şöyle konuştu:
 
“Halen Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliği, önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir.
Hala çalışanlar, vergi adaletsizliğinin en büyük mağdurudur. Hala emek sınıfı, en başta devlet tarafından ucuz işgücü olarak kullanılmaya ve kuralsız çalışmaya zorlanmaktadır. Hala darbe ürünü sendikal yasalar ve örgütlenme önündeki engeller nedeniyle Türkiye, İLO’nun kara listesinin başında bulunmaktadır.”
 
 
“YENİ DÖNEMDE HARB-İŞ’TE SAĞDUYU HAKİM OLACAK”
 
Türk Harb-İş Sendikasının 4 yıllık faaliyet döneminde, tabanın, antidemokratik süreçlere ve baskılara şahit olduğunu hatırlatan Bozal, Türk Harb-İş’te geleneğine yakışan demokratik ve ilkeli sendikacılık anlayışının yeniden tesis edileceğini söyledi.
 
Kendilerini seçen Genel Kurul delegelerine teşekkür eden Bozal, yeni döneme ilişkin sendikal vizyonlarını şu şekilde açıkladı:
 
Toplu sözleşme dönemlerini etkisizleştirmeye dönük, her türlü siyasal veya işveren merkezli yaklaşımlara karşı sonuç alıcı bir eylemsellik süreci takip edilecektir.
 
Milli savunma işkolunda işçilerin görevlerini yürüten binlerce memur bulunmaktadır. Memurlaştırma süreçlerine karşı hem hukuksal mücadeleler başlatacağız, hem de bu çarpık sistemi düzeltmek amacıyla sivil inisiyatife öncülük edilecektir.
 
Milli savunma stratejileri kapsamında gerçekleşecek ek istihdamın örgütlülüğü için çalışılacaktır. Yeni dönemde Harb-İşte en büyük değişim, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hayata geçirilecektir.
 
Genel Merkez ile şubeler ve temsilciler arasındaki ilişkilerde, olması gerektiği gibi, tamamen demokratik kurallar ve hukuk çerçevesinde hareket edilecektir.
 
Başkanlar kurulu, temsilciler kurulu gibi yapılar, şura niteliğinde etkinliğe kavuşturulacak, Böylece Türk Harb-İş’in ve üyelerinin geleceğini ilgilendiren önemli kararların, en geniş taban iradesiyle oluşması sağlanacaktır.
 
Üyelerin alınteri ile oluşan kaynaklar, onların emeğinin ve haklarının niteliğini artırmak için kullanılacaktır. Eğitim faaliyetleri sistemli ve çağın koşullarına uygun şekilde planlanacaktır.
Oluşturulacak eğitim modülleri, sadece üyelerimizi değil, ailesini de kapsayacak şekilde geliştirilecek, bu çerçevede sendikamız bünyesinde sürekli eğitim merkezi faaliyete geçirilecektir.
 
Sendikacılıkta bilimsel temelli bir döneme adım atılacaktır. İşyerlerimizde yaşanan sorunlar, ekonomik ve sosyal haklar gibi başlıklarda oluşturulacak tüm yeni sendikal talepler, bilimsel temelli tespitler olarak muhataplara sunulacak, Türk Harb-İş, klasik ücret sendikacılığı sığlığından kurtarılacaktır.
 
İşveren heyeti ile sendika kademeleri arasında yaşanan bilgi asimetrisi tersine çevrilecek, işveren heyetinin karşısında daha birikimli, daha donanımlı ne istediğini bilen teşkilat yapısı oluşturulacaktır.
 
İşkolumuz ve çalışma hayatının öncelikli konularını ülke kamuoyuna taşıma konusunda geçmiş dönemin etkisizliği silinecek, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, günümüzün en etkin iletişim ortamı araçlarının etkin kullanımını sağlayacak yapısal dönüşümler gerçekleştirilecektir.
  
TÜRK HARB-İŞ TÜZÜĞÜ DEMOKRATİKLEŞTİRİLDİ
 
Tüzük Tadil Komisyonu Genel Kurula, şubelerin ve temsilciliklerin demokratik haklarını genişletici, sendika içi demokrasiyi güçlendirme amaçlı önemli düzenlemeler sundu. Genel Kurul delegeleri tüzük değişikliklerini alkışlar eşliğinde kabul etti.
 
 
Genel Kurulun ikinci gününde seçimler yapıldı. Seçimler sonucu, Genel Başkanlığa Ankara Şube Eski Başkanı Bayram Bozal, TİS’ten sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kayseri Şubeden Yüksel İlbeyli, Genel Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzmir Şubeden İdris Keşan, Genel Sekreterliğe Kocaeli Şube Başkanı Haldun Kurubacak, Genel Mali Sekreterliğe Ankara 1 No’lu Şube II. Başkanı Yavuz Koçak ve Genel Eğitim Sekreterliğine Erzurum Şube Başkanı Hamza Akyüz seçildi.
 
Seçimlerde Genel Denetleme Kuruluna  Şevket Sekmen, Ünal Atabay ve Ahmet Demirer seçilirken, Genel Disiplin Kuruluna ise, Mustafa Ayvaz, Erol Orak, Ali İhsan Daş, Nuh Tombak ve Mehmet Öznarin seçildiler.