Türk Harb-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı.

13 Mart 2012

Türk Harb-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 12 Mart 2012 tarihinde Ankara’da toplandı. Çalışma hayatına ve milli savunma iş koluna ilişkin gündem konularının değerlendirildiği toplantı öncesinde, Türk-İş Genel Sekreter Yardımcısı Naci Önsal, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkanlar Kurulu toplantısının açış konuşmasını yapan Genel Başkan Bayram Bozal, işçi hareketi açısından önemli değişim süreçlerinin yaşandığı bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, sendikaların bu süreçleri, işçilerin lehine çevirecek bir etkinliği ortaya koymak zorunda olduğunu dile getirdi.

Genel Başkanın konuşmasının ardından, Başkanlar Kurulu üyeleri, gündem konularına ilişkin görüş ve önerilerini aktardı. Toplantı sonunda, sonuç bildirisi yayınlandı.

Türk Harb-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisinde şu kararlar yer aldı:

1-Başkanlar Kurulumuz, bir yıl önce silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Adana Şube Başkanımız Hüseyin Ulukan ve yakın zaman önce Kırıkkale MAAT TNT Atölyesi’nde yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden görev şehitlerimiz başta olmak üzere, ebediyete uğurladığımız tüm yönetici, temsilci ve üyelerimizi rahmet ve minnetle anmaktadır. Ayrıca Başkanlar Kurulumuz dün (11 Mart 2012)gece İstanbul Esenyurt bir AVM inşaatında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 11 işçiyi de rahmetle anarken, yaşanan olayda ihmal varsa sorumlularının biran önce bulunup cezalandırılmasını talep etmektedir.
 
2-Başkanlar Kurulumuz, Türkiye’de çalışanları demokratik, evrensel çalışma haklarından yıllarca mahrum bırakan iktidar yaklaşımlarıyla Türkiye’nin geleceğe güvenle bakamayacağı gerçeğini yinelemekte, Mevcut iktidarı, kazanılmış hakları yok etme eğilimlerinden vazgeçip, yasaklardan arındırılmış çalışma ortamları ile sosyal barışı sağlamaya çağırmaktadır.
3-Başkanlar Kurulumuz, TBMM’de görüşmeleri süren, olumlu ve olumsuz yönleriyle başta iş kolumuz olmak üzere işçi hareketinin geleceği açısından önemli değişimler getiren Toplu İş İlişkileri Yasası’nın, hak ve özgürlükleri baskı altına alan darbe yasalarının izlerini silen, demokratik ve çağdaş kriterleri karşılayan nitelikte bir metin olmasını önemsemektedir. Bu noktada, Yasa Taslağında yer alan, Ancak TBMM’ye sevk edilen Kanun Tasarısından çıkarılan iş kolumuzla ilgili grev hakkı tekrar yasaya konulmalıdır.
4-Başkanlar Kurulumuz, Toplu İş İlişkileri Yasası ile, Milli Savunma İşkolunun savunma ve güvenlik ismiyle değiştirilmesiyle, geniş bir örgütlenme alanı açılacağını değerlendirmiş, önümüzdeki süreçte, işkolları içinde örgütlenme düzeyi en yüksek sendika olan Türk Harb-İş Sendikası’nın, yeni döneme ilişkin kurumsal politikalar ve uygun yapısal dönüşümler gerçekleştirmesi gerektiğine inanmaktadır.

5-Başkanlar Kurulumuz, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin, sendikal mücadele sonucu elde edilmiş kıdem tazminatı hakkını kaldırma amaçlı yeni bir hamle olarak değerlendirmektedir. Türk Harb-İş Sendikası, Kıdem Tazminat Fonu, bölgesel asgari ücret, özel istihdam büroları ve esnek çalışma modelleri getiren düzenlemeye karşı Türk-İş’in çatısı altında etkin bir mücadele ortaya koyacak ve söz konusu yasaya geçit vermeyecektir.

6-Başkanlar Kurulumuz, TBMM’ye sevk edilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nı olumlu ve önemli saymakta, Tasarının mevcut haliyle çalışma hayatındaki işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden sorunların çözümüne önem katkılar sağlayacağına inanmakta, TBMM’ye yasayı bir an önce çıkarma çağrısında bulunmaktadır.

7-Başkanlar Kurulumuz, Müzakere süreci başlayan Yabancı Askeri İşyerleri Toplu Sözleşme görüşmelerinin, bu işyerlerinde çalışan üyelerimizin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını koruyan ve güçlendiren şekilde sonuçlanması dileğinde bulunmakta, müzakerelerin çalışma huzur ve barışını gözeten ve diyalogu önemseyen bir atmosfer içinde masada sonuçlandırılmasını önemsemektedir.

8-Başkanlar Kurulumuz, MSB ve ANT işyerlerinde uyuşmazlıklara esas olan sorunların çözüme ulaşması noktasında gerekli çalışmaların devam ettirilmesine inanmaktadır.

9-Başkanlar Kurulumuz, Türk Harb-İş Sendikası’nın önümüzdeki faaliyet döneminde, üyelerinin ve işçi hareketinin haklarını geriye götürecek değişim süreçlerine karşı, birlik ve bütünlük içinde ve en etkin şekilde mücadelesini sürdürecektir.
 
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.