TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

30 Ocak 2024

Değerli Üyelerimiz;

Türk Harb-İş Sendikası olarak savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımızın ekonomik durumlarını düzeltmek için çıktığımız bu yolda muhataplarımıza ve kamuoyuna savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımızın diğer kamu işçilerine kıyasen daha nitelikli işler yaptığı ve ülke ekonomisine kattığı katma değeri her ortamda anlattık.

Yaptığımız bu görüşmelerde olumlu bir geri dönüş alınamayınca Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN 30 Kasım 2023 tarihinde yapılan Türk-İş Konfederasyonumuzun Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada da 2 Ocak 2024 tarihinde yayınlamış olduğu videoda da Sendikamızın yaptığı çalışmaları anlatmış, sonuç alınamadığını belirterek Türk Harb-İş Sendikası’nın eylemsellik sürecini başlattığını kamuoyuna duyurmuş ve devamında eylem planımızı açıklamıştır.

Türk Harb-İş Sendikası olarak yola çıkış amacımız; üyelerimizin ekonomik durumunu düzeltip, özel hak ve menfaatler elde etmekti. Yola çıkarken belirlediğimiz üç hedef vardı.

Birinci hedefimiz; Savunma Sanayisinde çalışan üyelerimiz için ayrıca bir kazanım elde edilmesiydi. Bu hedefe ulaşmak için Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN’ın daha önceki yapmış olduğu görüşmelerin devamı olarak son bir hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile yeni görüşmeler yapılmış ve yaptığı bu görüşmelerde işkolumuza ilişkin hususlar ayrıntılı olarak dile getirilmiş ve birtakım ilerlemeler sağlanmasına yönelik adımlar atılmıştır.

İkinci hedefimiz; toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç sürelerindeki farklılık nedeniyle kamu işçileri arasında oluşan ücret farklılığının giderilmesiydi. Diğer sendikalar bu konuyu gündeme bile getirmezken 22 Aralık 2023 tarihinde hem Türk-İş Konfederasyonumuza hem de Kamu İşveren Sendikası TÜHİS’e kamu işçileri arasında yaşanan ücret farklılığı nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması talebinde bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz eylemler başta Türk-İş Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların harekete geçmesini sağlayarak 29 Ocak 2024 tarihinde Konfederasyonumuz ile Hükümet arasında imzalanan Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü ile bu süreç sonuçlandırılmıştır.

Üçüncü hedefimiz ise; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önüne alarak toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihlerine bakılmaksızın tüm kamu çalışanlarına refah payı alınmasıydı. Konfederasyonumuz tarafından yürütülen bu süreç dün imzalanan Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü ile olumsuz sonuçlandığından başka bir ilerleme sağlanamayacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen gelişmeler Başkanlar Kurulumuzca değerlendirilmiş; aylardır siz değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz ve ayrıntılarını paylaştığımız mücadele neticesinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Savunma Sanayinde çalışan üyelerimize özgü taleplerimizle ilgili ileri bir aşamaya gelindiği göz önüne alınarak, imzalanan Ek  Çerçeve Anlaşma Protokolünün 13. Maddesinde belirtilen “Sendikaların İşkollarına özgü sorunlarına ilişkin olarak Kamu işveren Sendikası (TÜHİS) ile görüşmelere devam edilmesine” şeklindeki ifadesi doğrultusunda TÜHİS ve yukarıda açıkladığımız Devletimizin bu konudaki en yetkili üst mercileriyle yapılan görüşmelerin sonuç alınmasına yönelik devam ettirilmesine, gelişmelerin her aşamasının Başkanlar Kurulumuzla istişare edilerek yürütülmesine ve teşkilatımıza duyurulmasına, üyelerimizi tatmin edecek gelişme olması halinde Ek  Çerçeve Anlaşma Protokolünün 12. Maddesindeki “Bu ek çerçeve anlaşma protokolü ile yapılan değişiklikler, toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında yapılacak olan protokol ile ayrıca düzenlenmesine” hükmü gereğince toplu iş sözleşmemize dahil edilmek üzere anlaşma sağlanmasına, üyelerimizi tatmin edecek derecede bir anlaşma noktasına gelinememesi halinde ise 2 Ocak 2024 tarihinde Genel Başkanımızca açıklanan eylemsellik sürecine yine Başkanlar Kurulumuzca yapılacak istişare ile devam edilmesine karar verilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.