TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

24 Ocak 2024

Değerli Üyelerimiz;

Türk Harb-İş Sendikası Başkanlar Kurulumuz, 23 Ocak 2024 tarihinde aldığı karar uyarınca toplantısına bugün de devam etmiştir.

Başkanlar Kurulu toplantımız devam ederken Genel Başkanımız Alaattin Soydan Türk-İş Genel Merkezinde yapılan Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmıştır.

Bu toplantıda; kamuda çalışan işçilerin geçim şartları başta olmak üzere iş barışını bozan gelişmeler, ücret ve vergideki adaletsizlik ile çalışma hayatındaki benzeri sorunlar değerlendirilmiş olup 29 Ocak 2024  Pazartesi günü Saat 11.00’de Türk-İş Genel Merkezi Toplantı Salonunda Türk-İş’e bağlı tüm Sendika Genel Başkan ve Genel Merkez Yöneticileri, Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri ile Ankara’daki Şube Başkanlarının katılımıyla toplantı yapılarak Türk-İş Eylem Planının kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.

Bu gelişme sonrasında gelinen son noktayı değerlendiren Sendikamızın Başkanlar Kurulu tarafından, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü açıklanacak olan Konfederasyonumuz Türk-İş’in Eylem Planının ülke çapında daha fazla ses getireceği ve kamuoyunda daha fazla gündem oluşturacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Sendikamızın 27 Ocak 2024 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığı geniş katılımlı basın açıklamasının; Türk-İş Eylem Planında açıklanacak olan kararlarla birleştirilmesine ve ayrıca Savunma Sanayi işçisi üyelerimizin taleplerinin karşılanması konusundaki görüşme ve çalışmalara ısrarla devam edilmesine karar verilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.