TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI 43 YAŞINDA

20 Temmuz 2013

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetimi, 43. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayinde önemli görevler üstlenen işçilerin 20 Temmuz 1970 tarihinde kurduğu Türk Harb-İş Sendikası, 43 yaşında.
Ülkemizde savunma sanayi çalışanları, 1950’den sonra savunma işçileri, hava sanayi işçileri, deniz fabrikaları işçileri, askeri işyerleri işçileri, askeri ağır bakım fabrikası işçileri, istihkam motorlu iş makinaları işçileri, milli müdafaa vekaleti işçileri, istihkam ana tamir fabrikası iş makinaları işçileri, yabancı askeri işyerleri işçileri şeklinde işyerine dönük örgütlenme modeliyle sendikal alanda kendini gösterdi.
Savunma sanayi çalışanları federasyon tipi örgütlenme modeli tecrübesinden sonra 20 Temmuz 1970 tarihinde kısa adı Türk Harb-İş Sendikası olan Türk Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası çatısı altında birleşti. O tarihten bu yana savunma sanayi çalışanlarının tek sendikası olan Türk Harb-İş, özelde üyeleri genelde ise tüm emekçinin hak ve çıkarlarını korumak için mücadele verdi.
Türk Harb-İş Sendikası, savunma sanayi işçisinin hak ve çıkarlarını koruma mücadelesinde öncelikle diyalog ve uzlaşma yolunu benimsedi. Her dönem emek mücadelesinde müzakere kültürünü yerleştirmeye çalışan Sendikamız, çalışanları olumsuz etkileyen dayatmalar karşısında da ise her zaman dik durmasını bildi. Çalışanların hak ve çıkarlarının korunduğu, sosyal adaletin sağlandığı bir ülke için yılmadan usanmadan mücadelesini sürdüren Türk Harb-İş Sendikası olarak, 43 yaşının gurur ve onurunu başta üyeleri olmak üzere tüm çalışma hayatı ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.