TÜM KADINLARA İNSAN ONURUNA YARAŞIR YAŞAM DİLİYORUZ

7 Mart 2022

Çalışma koşullarının insana yaraşır bir şekilde düzenlenmesi talebiyle 165 yıl önce yürütülen mücadelede 129 kadın işçinin hayatını kaybettiği 8 Mart günü, hak arayışının sembol günlerinden biri olmuştur.

İnsanca çalışıp yaşam sürme isteklerini 8 Mart 1857 tarihinde canı ile ödeyen kadınlar, direnişleriyle köle düzenine son vermek isteseler de ne yazık ki, bu ve bundan sonra gelen direnişler, küresel sömürü düzeninin insanlığı kuşatmasına engel olamamıştır.

Günümüzde vahşi kapitalizm ve küresel sermaye; açlık, yoksulluk, işsizlik, iş gücü istismarı yanında kadına yönelik şiddet ile teröre ve savaşlara zemin hazırlayan yapısıyla da mağduriyetler yaşatmaktadır.

Yaşanan olumsuz tablonun en büyük mağduru kadınlar; aile, sosyal hayat ve çalışma hayatlarında karşılaştıkları sorunlar yanında ülkemizin güneyinde Suriye, kuzeyinde Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde bitmek bilmeyen savaş ve terörün faturasını da ya göç ederek ya da canlarıyla ödemek zorunda kalmaktadırlar. Böyle bir karanlık dünya gerçeğimiz olsa da, her 8 Mart’ta olduğu gibi toplumun temel taşı kadınlar için aydınlık yarınlar umudumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası olarak, kadını ezilen, dışlanan olmaktan çıkararak, insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına sahip, karar alma mekanizmalarında etkin, eğitimde ve işgücü piyasasında fırsat eşitliği olan, işyerlerinde karşılaşılan mobbing dâhil her türlü şiddetten uzak bireyler olarak yaşamalarını sağlayacak yasal düzenlemeler ile toplumsal bilincin oluşturulması noktasında atılacak adımları desteklediğimizi belirtiyoruz.

Öte yandan bölgemizde yaşanan savaş ve terörle mücadelede vatanımızı savunurken evladını şehit veren ya da şehit olan kadınlarımız başta olmak üzere dünyada milyonlarca kadının savaş nedeniyle hayatını kaybetmesi veya evini, ülkesini terk etmek zorunda bırakılmasını şiddetle kınıyoruz.

Savaş ve terör mağduriyetlerinin giderilmesi için barışın biran önce başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyaya hakim olması talebimizi yenilerken, sorunların değil, barışın, huzurun ve yeni hedeflerle birlikte aydınlık geleceğin konuşulduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günlerine en kısa zamanda kavuşmayı diliyoruz.

                     Türk Harb-İş Sendikası

               Genel Merkez Yönetim Kurulu