TÜHİS GENEL SEKRETERİ ÇİÇEK’İ ZİYARET

7 Aralık 2017

Genel Başkanımız Bayram BOZAL, 7 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK’i ziyaret etti.