TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ KESİNLEŞMİŞ GENEL KURUL DELEGE ADAY İLE SANDIK VE SEÇİM TASNİF KURULU İLANI

17 Mayıs 2022