Toplu Sözleşme Hakkı Engellenemez

19 Eylül 2012
Türk-İş, Toplu İş İlişkileri Yasası’nın çıkarılmaması ve iş kolu istatistiklerinin açıklanmaması nedeniyle toplu iş sözleşmelerinin yapılamamasını protesto etmek için 14 Eylül 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.
Türk-İş’e bağlı sendikaların geniş katılımıyla gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasına, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcıları İdris Keşan ve Yüksel İlbeyli ile bazı şube yöneticileri yanında çok sayıda üyemiz de iştirak etti. Programda, hükümetin Toplu İş İlişkileri Yasası’nı işçilerin talepleri doğrultusunda biran önce kanunlaştırması istendi.
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, yaptığı açıklamada, Toplu İş İlişkileri Yasası’nı kanunlaştırmayan hükümetin ‘yasa çıkmadı’ bahanesiyle iş kolu istatistiklerini açıklamadığını belirterek, “Biz bugün, işçi ve işveren arasında sağlanan asgari uzlaşmaya rağmen hükümetin tasarıyı meclisten çıkarmamasının bedelini ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisini alamıyoruz. Nasıl ödüyoruz? Pazarlık masasına oturamadığımız için ücretimize zam alamıyoruz” diye konuştu. İşçinin toplu sözleşme yapma yetkisinin engellenemeyeceğine vurgu yapan Kumlu, toplu iş sözleşmeleri yapılabilmesi için yetki sorunun biran önce çözülmesini noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.