Toplu İş Şözleşmelerinde Arabulucu Nezdinde İkinci Oturumlar Yapıldı

19 Haziran 2013

Resmi arabulucu nezdinde yapılan ikinci oturumlarda uyşmazlık konusu maddeler üzerinde görüşmelere devam edilmiştir.

     Yapılan görüşmelerde arabulucu görev süresinin uzatılmasına ve bir sonraki toplantıların 26/06/2013 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 

     Yapılan oturumlara ilişkin tutanaklar aşağıdadır.