TİS Taslak Çalışmaları Başladı

5 Kasım 2012
24. Dönem Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Toplu İş Sözleşmesi ve 7. Dönem Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) Toplu İş Sözleşmesi taslak çalışmaları başladı.
23. Dönem MSB Toplu İş Sözleşmesi yürürlük süresinin 28 Şubat 2012 tarihinde 6. Dönem ANT Toplu İş Sözleşmesi yürürlük süresinin ise 31 Mart 2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle yeni dönem toplu iş sözleşmelerine esas teşkil edecek taslakların oluşturulması startı verildi. Genel Merkez Yönetimi, şubelerden temsilci ve danışma kurullarının katılımıyla komisyon oluşturmasını ve oluşturulan komisyonun sözleşme taslaklarını hazırlayarak 30 Kasım 2012 tarihine kadar Genel Merkez’e iletmesini istedi.