TEMMUZ 2016 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

11 Temmuz 2016

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak Kıdem Tazminatı tavanını 4 Temmuz 2016 tarihli genelgesiyle açıkladı. Buna göre işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.297,21 TL oldu.