SOYDAN, 2. ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL VE ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ KONGRESİNE KATILDI

26 Kasım 2020

Endüstriyel Toksikoloji Derneği’nin düzenlediği 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 18-25 Kasım 2020 tarihlerinde Koronavirüs Pandemisi önlemleri çerçevesinde online olarak düzenlendi.

Kongrenin son gününde gerçekleştirilen STK’ların İSG’deki Lider Rolü ve Etkinliği başlıklı oturumda, Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN “İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemlerde Sendikaların Rolleri” başlıklı sunumunu yaptı.

Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN de aynı oturuma “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı sunumuyla katıldı.