SOSYAL ADALETİ SAĞLAYIN

5 Aralık 2012
Adana Şubemiz, vergide adaletin sağlanması talebiyle, İnönü Parkı’nda imza kampanyası başlattı. Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar’ın da destek verdiği imza kampanyası öncesinde bir basın açıklaması yapan Adana Şube Başkanı Cem Osman Acet, Türk Harb-İş Sendikası olarak ‘Az kazanandan az çok kazanandan çok’ vergi alınmasını talep ettiklerini belirterek,”Bu çağrımıza TBMM’de bulunan tüm siyasi parti temsilcileri kulak vermelidir” dedi.
 
Gelir ve vergi adaletinin sağlandığı bir bütçe oluşturulması gerektiğini dile getiren Acet, TBMM’ye çağrıda bulunarak, “Ücretler üzerindeki vergi yükünü ve asgari ücretten vergiyi kaldırarak sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlayın” dedi.