SOMA FACİASI İÇİN KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI

16 Mayıs 2014
Yüzlerce çalışanın hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağı faciası ile ilgili olarak 14 Mayıs 2014 tarihinde Türk-İş Genel Merkezi önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı. Genel Başkanımız Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İlbeyli, Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim Kılıç, Ankara Şube ve Ankara 1 Nolu Şube yöneticilerimiz ile Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yatağan işçileri başta olmak üzere geniş bir katılım ile yapılan basın açıklaması öncesinde Soma’da hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.
 
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Soma’da yaşanan facianın ülke ve sendikal hareket tarihindeki en acı olaylardan biri olduğunu belirterek, “ Acımız, kederimiz tarif edemeyeceğimiz kadar büyüktür. Madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz “dedi. Yaşananların iş kazası değil iş cinayeti olduğunu belirten Kavlak, şunları söyledi:
“Bu yaşanan bir kader değildir. Planlayıcıları, uygulayıcıları, sorumluları vardır. Bunu planlayanlar, bu ülkede kölelik düzeninde çalışmayı dayatanlardır. Sendikasız, kuralsız, güvencesiz çalışmayı egemen kılmak isteyenlerdir. Taşeronlaşmayı ülkemizde temel çalışma biçimi haline getirenlerdir. Uygulayıcıları ise yanında çalıştırdıkları emekçileri birer üretim maliyeti olarak görenlerdir…Ucuz işçilik peşinde koşanlardır…İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyetinden kaçanlardır…“İşçi sağlığı” kavramını “iş sağlığı” olarak değiştirip, insanı yok sayanlardır…İnsanların canını umursamayanlardır. Bu yaşadığımız dram, ülkemizin hafızasında kara bir leke olarak yer alacaktır. Bu facia, ülkemizi bir taşeron cennetine çevirenlere, Taşeronlaşmayı temel çalışma biçimi haline getirenlere, Ülkede sömürü düzeni kuranlara ders olmalıdır. Bu yaşananlar…Önüne gelen her kurumu özelleştirenlere…Bu kurumları ve orada çalışan emekçileri, işverenlerin, taşeronun insafına terk edenlere, ders olmalıdır. Karlarına kar katmaktan başka amaçları olmayan…Bunun için insanların hayatlarıyla oynayanlar…Bu ülkede köle düzenini hakim kılmak isteyenler…Doymak bilmeyen açlıklarıyla, emekçilerin canlarını hiçe sayanlar hesap vermelidir.”.
TÜRK-İŞ olarak, bu facianın sorumlularının bulunup hak ettikleri cezaları alana kadar konunun takipçisi olacaklarını belirten Kavlak, “Bu faciaya sessiz kalmayacağız. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Biz artık madenlerde, iş kazalarında can vermek istemiyoruz. Sabah evimizden çıkarken, ailemizle helalleşerek değil, işyerlerimize güven içinde gitmek…Güven içinde çalışmak…Evimize, çoluk çocuğumuza sağ salim dönmek istiyoruz. Biz artık bu acıların yaşanmasına bir son verilmesini istiyoruz. Bildiğiniz gibi, taşeron sistemiyle ilgili bir takım düzenlemeleri içeren yasa tasarısı ülkemizin gündemindedir. Bu tasarıya ilişkin, TÜRK-İŞ topluluğu olarak çok ciddi eleştirilerimiz vardır. Yaşanan bu iş cinayeti göz önüne alınarak, gündemdeki bu tasarı, emek örgütlerinin uyarıları ve talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Başka iş cinayetlerine meydan vermeden, taşeronlaşma konusu ülkemizin gündeminden çıkarılmalıdır” diye konuştu.
Pevrul Kavlak, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun yaşanan bu iş cinayetine tepki olarak bazı kararlar aldığını belirterek, 1 hafta süre ile yas, geniş çaplı protestolar, vardiya değişimlerinde hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşu, 81 ilde kitlesel basın açıklamaları, işyerlerinde her gün 3 dakika iş başında iş durdurma, 15 Mayıs 2014 tarihinde bir gün süreyle iş bırakma gibi uygulamalarla taşeronlaşma, sendikasızlaştırma ve iş cinayetlerini protesto edeceklerini bildirdi.