Sendikamızdan ‘Kadın Toplum ve Emek’ paneli

15 Mart 2012
Panel,Genel Başkanı Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İlbeyli, Genel Mali Sekreter Yavuz Koçak ve Genel Eğitim Sekreteri Hamza Akyüz’den oluşan Genel Merkez yöneticileri ile şube yöneticilerinin yanında 270 kadın üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Genel Eğitim Sekreteri Hamza Akyüz, Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değinirken, Türkiye’de kadının ne zor şartlarda yaşadığını istatistiklerin açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Erişkin nüfusun yarısını kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Akyüz, “Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızı yaşamın her alanında görmek istiyoruz” dedi.
Genel Başkan Bayram Bozal ise konuşmasında hayatın mimarı olan kadınların toplumda en çok saygıyı hak eden kesim olduğunu söyledi. Yaşanan toplumsal yozlaşma nedeniyle aile içinde ve sosyal hayatta en çok kadının şiddete maruz bırakıldığına dikkat çeken Bozal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sizler iş yerlerinde de olumsuzluklarla karşı karşıyasınız. Ülkemizde mobbing davaların tamamına yakınının kadınlar tarafından açıldığı görülmektedir. Ayrıca 4857 sayılı iş kanununda eşit olmayan yaklaşımlara son verildiği vurgulansa da hala kadınlar işyerlerinde eşit ücret ile istihdam edilmemektedir. Bu günlerde kadına yönelik şiddete son verilmesi için hazırlanan yasa ile şiddetin büyük oranda azalacağı beklentisi var. Oysa gerek kadına yönelik şiddet gerekse kadın emeğinin sömürüsü yasalarla ortadan kaldırılabilecek sorunlar değil. Bu sorunlar ancak toplumsal bilinçlenmeyle ortadan kalkabilir. Hükümet, kadınların evde, işte ve sosyal hayatta karşılaştığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yasal düzenlemeler yanında toplumu bilinçlendirme programlarını devreye sokmak zorundadır. “
Kadınları sendikal çalışmalarda bulunmaya çağıran Bozal, “Sizlerin aramızda daha fazla yeralması sorunlarınızın çözümüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca yönetim kadrolarında sizleri görmemiz sendikal hayata yeni bir çehre de kazandıracaktır” dedi.
Bayram Bozal, evde ve işte ailenin yükünün büyük bölümünü üzerinde taşıyan kadınların yaşam koşullarının düzeltilmesi gerektiğine işaret ederken, kadınların yaşam koşulları ne kadar bozuk ise toplumunda o kadar bozuk olacağını söyledi. Ünlü şair ve fikir adamı Ziya Gökalp’in ‘Kadın tamam olmadıkça eksik kalır bu hayat’ sözüne atıfta bulunan Bozal, “ Toplumu düzeltmek ve geliştirmek istiyorsak öncelikle toplumu doğuran kadını yüceltmemiz ve geliştirmemiz gerekmektedir.”
Konuşmaların ardından Eğitim Müdürümüz Tarkan Zengin’in  moderatörlüğünü yaptığı ‘Kadın, Toplum ve Emek’ başlıklı panele geçildi. Panelde, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı Daire Başkanı Rahime Beder Şen “Kadının Toplum ve Aile Hayatında Önemi’ adıyla bir sunum yaptı. BEM-BİR SEN Genel Başkan Danışmanı ve İletişim Uzmanı Sultan Kara ise ‘Sendikal Faaliyetlerde Kadının Rolü ve Türkiye’de Çalışan Kadın Olmak” başlıklı bir sunum yaptı.