SENDİKAMIZ İNCİRLİK’TE AÇLIK GREVİ BAŞLATTI

29 Nisan 2016

Sendikamız, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren 39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı’nın keyfi ve hukuksuz iş akdi fesihlerini protesto etmek amacıyla açlık grevi başlatıldı.

İş akdi feshi gerçekleştirilen Adana Şube Mali Sekreterimiz Erdal AKALIN, İbrahim ALTINTARLA ve Nesrin YARAR için, 28 Nisan 2016 tarihinde başlatılan açlık grevine destek vermek amacıyla, Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK, Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ve Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim KORKMAZ’dan oluşan Merkez Yöneticilerimiz ile şubelerimizin başkan ve yöneticileri, Adana Şube Yöneticilerimiz ve üyelerimiz, İncirlik Hava Üssü Ana Nizami Giriş Kapısı önündeydi. Burada bir basın açıklaması yapan Genel Başkanımız Bayram BOZAL, ABD şirketlerinde çalışan 1260 işçi adına yürütülecek toplu iş sözleşme görüşmelerine start verildiğini belirterek, “İşten çıkarmalar, 10 Mayıs 2016 tarihinde ilk oturumunu gerçekleştireceğimiz toplu iş sözleşme öncesi gözdağı niteliğindedir” dedi.

“Emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götürmek isteyen onurlu insanlar, gayri insani yaklaşımlarla işinden ekmeğinden edildi. İncirlik işyerlerinde örgütlü Sendika olarak işverenin kötü niyetli ve hukuk dışı icraatlarına asla boyun eğmedik, bundan sonrada eğmeyeceğiz” diyen BOZAL, Sendikanın diyalogla sorun çözme yaklaşımı karşısında işverenin iş akdi fesihleriyle gelmesini kabul edilemez olduğunu dile getirdi. BOZAL, “İşverenin, ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış çalışma hakkına saygı duymayan, çalışanların emeğini hiçe sayan tavrını devam ettirmesi nedeniyle işyeri önünde açlık greve başlattık. Bunca yıl bu kurumlarda onuruyla çalışan, alın terini döken, en az burada çalışan Amerikalılar kadar risk altında görevlerini sürdüren emektar insanları ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçene kadar açlık grevimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türk Harb-İş Sendikası olarak, işverenin, çalışanların emeğini hiçe sayan tavrını kabul etmediklerini vurgulayan BOZAL, şunları söyledi:

Sizler, bölgede yaşanan savaş ve terör nedeniyle eşinizi, çocuklarınızı ve sivil çalışanlarınızı tehdit altında görerek ülkenize gönderirken, yasada yer alan yakın tehdit halinde çalışmama hakkımız bulunmasına rağmen bizler görevimizin başında olmaya devam ediyoruz. Bunca yıl bu kurumlarda onuruyla çalışan, alın terini döken, en az burada çalışan Amerikalılar kadar risk altında görevlerini sürdüren emektar insanları, ekmeğiyle tehdit etmekten, insanların onuruyla oynamaktan vazgeçin. İşten çıkarmalarda ekonomik sıkıntıları karşımıza getiriyorsunuz. İşçi olunca maliyet hesabı yapan Sizler, bina yenileme adına yüksek meblağlarda harcama yapmaktan kaçınmıyorsunuz. İşçinin bir önceki dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde aldığı rakamlar dolar bazında erirken, siz ülkemizdeki döviz kuru artışından kasanızı dolduruyorsunuz. Afaki gerekçelerle insanların emeğine, ekmeğine, rızkına göz dikmekten vazgeçin. İncirlik işçisi sahipsiz değil, yalnız değildir. Üyelerinin haklarını ve kurumsal gücünü ağır bedeller ödeyerek, çetin mücadelelerle, bugünlere taşıyan Türk Harb-İş Sendikası olarak, yapılan bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz.”

Basın açıklaması sırasında İncirlik Hava Üssü Ana Nizami Giriş Kapısı önüne toplanan yönetici ve üyelerimiz pankart ve sloganlarla işvereni protesto ettiler. Eylemin ikinci günü olan 29 Nisan 2016 tarihinde ise Nizamiye önünde ıslıklarla yol kapatma eylemi gerçekleştirdiler.