Sendikamız ile TÜHİS Arasında Protokol İmzalandı

22 Şubat 2012
23. Dönem Milli Savunma Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesinin bazı maddeleriyle ilgili işyerlerimizde yaşanan sorunlara çözüm sağlanabilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığını temsilen TÜHİS ile Sendikamız arasında 21/02/2012 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

İmzalanan protokolde; toplu iş sözleşmesinin 34.,35.,41.,59.,71. Maddelerinde düzenlemeler yapılmış, ilave edilen Geçici-3. Madde ile de 01/03/2011 tarihinden önce işe alınan ve öğrenim ya da çalışma hayatı itibariyle hatalı ücret derecesinden işe başlatılan üyelerimizle ilgili çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir.
 
Söz konusu durumda bulunan üyelerimiz, geçmişe dönük süre sınırlaması olmaksızın, intibakının yanlış yapıldığını ispatlayıcı nitelikteki belgeleriyle birlikte 23/03/2012 tarihine kadar işyerine yazılı müracaatta bulunacaklar ve bu belgelerinin birer örneğini bağlı bulundukları şubelerine göndereceklerdir.
 
01/03/2011–23/03/2012 tarihleri arasında işe giren/girecek olan ve hatalı ücret intibakı yapılan üyelerimizin 23/03/2012 tarihine kadar işyerlerine yazılı başvuruda bulunmaları halinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın 01/03/2011 tarihinden sonra Kuvvet Komutanlıklarına yayınlamış olduğu genelgeye istinaden, işveren vekillerince ücret intibaklarının yapılması gerekmektedir.
 
Ayrıca, Toplu İş Sözleşmesinin 59. Maddesi ile ilgili protokolde yapılan değişiklikle; ücretleri tahakkuk ettirildikten sonra ücrete hak kazanılmayan izin, istirahat gibi nedenlerle eksik çalışması olan üyelerimize fazla ödenen ücretlerin, toplu iş sözleşmesine aykırı bir şekilde elden istenmesinin önüne geçilerek,  bir sonraki ayın ücretinden mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Protokolle 71. Maddeye yeni bir fıkra eklenerek; işyerinin herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelmesi durumunda, işçilere 1 aya kadar ücretli izin verilebilmesi sağlanmıştır.