SENDİKAMIZ 46 YAŞINDA

20 Temmuz 2016

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayinde önemli görevler üstlenen işçilerin 20 Temmuz 1970 tarihinde kurduğu Türk Harb-İş Sendikası, 46 yaşında.

Kurulduğu günden bu yana savunma alanında hava sanayi işçileri, deniz fabrikaları işçileri, askeri işyerleri işçileri, askeri ağır bakım fabrikası işçileri, istihkâm motorlu iş makinaları işçileri, milli müdafaa vekaleti işçileri, istihkam ana tamir fabrikası iş makinaları işçileri, yabancı askeri işyerleri işçileri ve son olarak da özel güvenlik çalışanlarının buluştuğu çatı olan Türk Harb-İş Sendikamız,  46 yıldır özelde üyeleri genelde ise tüm emekçinin hak ve çıkarlarını korumak için mücadele vermektedir.

Üyesinin hak ve çıkarlarını koruma mücadelesinde öncelikle diyalog ve uzlaşma yolunu benimseyen Sendikamız, her dönem emek mücadelesinde müzakere kültürünü yerleştirmeye çalışırken, emekçiyi olumsuz etkileyen dayatmalar karşısında da ise her zaman dik durmasını bilmiştir.

Çalışanların hak ve çıkarlarının korunduğu, sosyal adaletin sağlandığı ve demokrasinin en iyi şekilde hakim olduğu bir Türkiye için yılmadan usanmadan mücadelesini sürdüren Türk Harb-İş Sendikası olarak, 46 yaşının gurur ve onurunu başta üyeleri olmak üzere tüm çalışma hayatı ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu