ÖZEL GÜVENLİK ŞUBESİ 1’İNCİ OLAĞAN GENEL KURULU

15 Ekim 2014
Özel Güvenlik Şubesi 1’inci Olağan Genel Kurulu, 11 Ekim 2014 tarihinde  Sendikamız Genel Merkezi Kenan Durukan Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Bayram Bozal, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İlbeyli, Katip Üyeliklerini ise Genel Başkan Yardımcımız İdris Keşan, Genel Sekreterimiz Haldun Kurubacak ve Genel Mali Sekreterimiz Yavuz Koçak’ın yürüttüğü Genel Kurul, Şube Müteşebbis Heyet Genel Sekreteri Erhan İzci’nin takdim konuşması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şube Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Baydar, özel güvenlik çalışanlarının sorunlarını anlatan bir konuşma yaptı. Söz alan delegelerin konuşmalarının ardından Genel Başkanımız Bayram Bozal da Genel Kurul’a hitabetti.
60 yıllık Türk Harb-İş Çınarının gövdesinde filizlenen Güvenlik Şubesi’nin ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bozal, “Bugün yeni bir sayfa açarak geleceğe daha güçlü bir adım atıyoruz. Sendikal tecrübemiz ve kurumsal itibarımızdan aldığımız güçle, güvenlik kimliğine sahip olan 596 bin, çalışanı ise 280 bin güvenlik işçimiz için vereceğimiz hak mücadelesini, güvenlik şubemizin genel kurulunu gerçekleştirerek kurumsallaştırıyoruz. Allah utandırmasın, gayretlerimizi hedefe ulaştırsın” dedi.
Güvenlik sektörü pek çok boyutuyla ciddi sorunları barındıran bir alan olduğunu dile getiren Bozal, şunları söyledi:
 “Güvenlik işçilerimiz; demokratik, ekonomik ve sosyal haklar açısından en mağdur kesimlerin başında geliyor. İnsanımızın kamusal alanda güvenli şekilde hizmet alabilmesini sağlamak için ağır çalışma koşulları altında çalışan bu kardeşlerimiz maalesef kendilerini güven içinde hissedemiyor. Özel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili 2004 yılında kanunlaşan 5188 sayılı Yasa ihtiyaçlara cevap vermiyor. Taşeron sistemi adıyla her açıdan sömürü düzeni olan bir sisteme mahkum durumdalar. Bugüne kadar yapılan bütün iyileştirmelere rağmen, ürettikleri hizmet ve taşıdıkları iş riski açısından güvenlik işçilerimiz ücret adaletsizliğinin en büyük mağdurları durumundadırlar. İş güvencesi, kıdem tazminatı, yıllık izin, sosyal haklar gibi başlıklarda da adeta dibe demir atmaya zorlanmış bir kitle güvenlik işçileri. Bu sizin kaderiniz denilmiş. İnşallah güvenlik işçilerimize reva görülen bu koşulların kader olmadığını ortaya koyacağımız mücadele ile ispatlayacağız.
Güvenlik işçilerimizin sefalet ücretine mahkum eden taşeron sistemini ortadan kaldırmak için mücadele vereceğiz. İşyerinde yaşanılan olumsuz hadiseleri iş kazası şeklinde nitelendirmek yerine Genel Kolluk Kuvvetlere verilen haklar verilmesi için mücadele edeceğiz. Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunu’nda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmaları yakından takip ederek, taleplerinizin kanunda yer bulması için mücadele veriyoruz-vereceğiz. “
Genel Kurul sonunda yapılan seçimde; yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu şekilde belirlendi.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan : Metin BAYDAR
 
Genel Sekreter:  Erhan İZCİ
 
Mali Sekreter:     Mustafa DERE
 
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Volkan ESMER
Selcuk KILIÇ
Cem YILMAZ
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Abdulvahap BAYDAR
İbrahim YILDIZ
Lütfü DEDECAN
Ali Osman ÇİNİER
İhsan BALCI