ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE ÜYE EĞİTİMİ

13 Eylül 2017

Özel Güvenlik Şubemiz bağlısı işyerlerinde çalışan üyelerimize 13 Eylül 2017 tarihinde Temel Sendikacılık Eğitimi verildi.

Yalova Tesisimizde gerçekleştirilen eğitim programına, Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK, Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim KORKMAZ ile Özel Güvenlik Şube Yönetimimiz ve 150 özel güvenlik personeli üyemiz katıldı.

Özel Güvenlik Şube Mali Sekreteri Mustafa DERE’nin açılışını yaptığı eğitim programında Genel Başkanımız Bayram BOZAL, üyelerimize hitap etti.

Konuşmasına iş kazaları ve terör başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm üyelerimize rahmet dileyerek başlayan BOZAL, Türkiye’de sendikal mücadele tarihine ile ilgili kısa bilgilendirmede bulundu. Sendikal mücadeleyi çağdaş dünyanın normları çerçevesinde yürütebilme noktasında eğitimlerin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Genel Başkanımız BOZAL, “Türk Harb-İş Sendikası olarak üye eğitimlerini önemsediğimiz için bugün burada siz değerli güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla bir aradayız” dedi.

“Pek çok boyutuyla ciddi sorunları barındıran bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Özel güvenlik hizmetleri ile ilgili 2004 yılında kanunlaşan 5188 sayılı yasa ihtiyaçlara cevap vermiyor. İnsanımızın kamusal alanda güvenli şekilde hizmet alabilmesini sağlamak için ağır çalışma koşulları altında çalışan sizlerin, yetki ve sorumluluklarınızla ilgili açık yasal düzenlemeler olmadığı için çalışma ortamında kendinizi güven içinde hissetmediğini biliyoruz” diyen BOZAL, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını çözüme kavuşturacak bir yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.

Genel Başkanımız BOZAL, Sendikamızın özel güvenlik çalışanı üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarda yaşadıkları kronikleşmiş sorunlara çözüme kavuşturmak için ciddi gayret sarf ettiğini belirterek, “Türk Harb-İş olarak taşeron sistem adıyla her açıdan sömürü düzeni olan bir sisteme mahkûm, ücret adaletsizliğinin en büyük mağdurları, iş güvencesi, kıdem tazminatı, yıllık izin, sosyal haklarda gibi konularda özel güvenlik çalışanı sizlere reva görülen bu koşulların kader olmadığını ortaya koymak için ciddi mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizdeki başarımızı son üç yılda örgütü olduğumuz iş yerlerinde yaptığımız toplu iş sözleşmelerindeki kazanımlarla da ortaya koyduk” diye konuştu.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde üyelerimize baskı yapılmasına da dikkat çeken BOZAL, “Sendikamız yarım asırdan fazla sen dikal birikimiyle üyesi ve çalışma hayatına kazanımlar sunarken, hizmet yerine üye sayısını arttırmaktan başka bir amacı olmayan nevzuhur sendikalar örgütlü olduğumuz yerlerde siz değerli üyelerimizi sendikamızdan koparmaya çalışıyorlar. Bu çirkin sendikacılık anlayışını benimseyenler, yasal hakların korunup geliştirildiği ve insanca çalışma koşullarına kavuşmanın adresi olan Türk Harb-İş Sendikamızdan bir takım siyasi baskılarla üye koparacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Özel güvenlik görevlisi kardeşlerim, gerçek sendikayı ve gerçek hizmeti elbette iyi biliyor” dedi.

Genel Başkanımız BOZAL konuşmasında özel güvenlik çalışanlarına işyerinde yaşanılan olumsuz hadiselerin iş kazası şeklinde nitelendirmek yerine genel kolluk kuvvetlere verilen gazilik ve şehitlik mertebesi verilmesi, taşeronlaşmanın doğurduğu gayri insani problemleri sona erdirmek için kadro vaadini biran önce çalışanların mevcut statü ile hayata geçirmesi konularında da siyasi iradeye çağrıda bulundu.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL’ın konuşmasının ardından eğitim programı, Eğitim Müdürümüz Tarkan ZENGİN’in sunumuyla tamamlandı.