NEVZUHUR SENDİKALARA PAPUÇ BIRAKMAYIZ

1 Ağustos 2017

Türk Harb İş Sendikası yarım asırlık geçmişi ile Türkiye’nin demokratikleşme ve sendikal mücadele tarihinin temel taşlarından birisidir.

Kurulduğu günden bu yana üyesinin hak ve çıkarlarını koruma mücadelesinde öncelikle diyaloğu ve uzlaşma yolunu benimseyen Sendikamız, emek mücadelesinde diyalog ve müzakere kültürünü yerleştirmeye çalışırken, dayatmacı anlayışlar karşısında ise her zaman dik durmasını bilmiştir.

Emeğe ve emekçiye hak ettiği değerin verildiği, sosyal adaletin sağlandığı, milli iradenin hâkimiyeti ile demokrasinin kurum ve kuruluşlarının en iyi şekilde işlediği Türkiye için her dönem mücadele vermekten geri durmayan Türk Harb-İş Sendikamız,  bundan sonrada aynı çizgide daha da güçlü bir şekilde var olmaya devam edecektir.

Bu mücadelesinde Sendikal Harekete ve kurumsal kimliğine gölge düşürecek tutum ve tavırlara kimden ve nerden gelirse gelsin asla izin vermemiş, bundan sonrada vermeyecektir.

Konjonktürel gelişmelerden nemalanarak doğan ve büyüyen nevzuhur sendikaların, Türk Harb İş Sendikasının kurumsal kimliğine ve tertemiz tarihine dil uzatmaya kalkmaları en hafif tabiriyle had bilmezliktir.

Sendikal ahlak ve kültür, tabandan tavana köklü kurumların önem verebileceği hasletlerdir. Bu nedenle Öz İş Sendikasına, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) örgütlenmek için sosyal medya üzerinden sendikamıza üslupsuzca ve ahlak dışı bir dille saldıran yöneticilerini sorgulamakla kurumsal itibarını inşa etmeye başlamalarını tavsiye ederiz.

Bu arada kurumsal saygınlığımızın, demokratik değerlere ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığımız gereği, sendikamıza yönelik ahlak dışı, saldırgan tutumlara karşı cevabımızı hukuk nezdinde vereceğimizi kamuoyuna saygı ile ilan ederiz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu