NATO TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

15 Mart 2017

Sendikamız ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı arasında 10 Ocak 2017 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı ve 27. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 9 Mart 2017 tarihinde imzalandı.

 

Toplu Sözleşme imza törenine Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Bayram BOZAL, TİS’ten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ, Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim KORKMAZ, Toplu Sözleşme Uzmanımız Fatih SARITAŞOĞLU ve Avukatımız Nasip DAĞLI, NATO Müttefik Kara Komutanlığı adına Tümgeneral Erhan UZUN, Personel Daire Başkanı Albay Luciano CARLOZZO, Bütçe/Maliye Daire Başkanı M. Ali HASPOLAT, SHAPE Temsilcisi Steve POET, Karargah Komutanı Yrb. Levent İNCEMAN, Bütçe Şube Müdürü Levent AKACAR, İnsan Kaynakları Müdürü Gökhan MEMİŞOĞLU, İnsan Kaynakları Asistanı Selvin BAYATA ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ömer KÜÇÜK katıldılar.

 

Toplantı öncesinde, Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde anlaşmaya varılan ve anlaşılamayan maddeler üzerinde üyelerimiz bilgilendirilerek onların görüşleri alındı.

 

Yapılan toplantıda bir önceki toplantıda üzerinde anlaşma sağlanamayan “İşyerlerindeki Kadrolar ve Bekleme Süreleri”ne ilişkin 19’uncu ve “Ücret Zamları” na ilişkin 20. Madde tekrar görüşüldü ve bu maddeler üzerinde de anlaşma sağlanarak 27. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

 

  1. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesiyle;

 

– 1, 2, 11, 29, 37 ve 39. Maddeler de redaksiyon niteliğinde değişiklikler yapılmıştır.

 

– “Ücret, Ücretin Tarifi ve Ücret Ödeme Günü” başlığını taşıyan 18. Maddede yapılan değişiklikle Ramazan ve Kurban Bayramlarının başlangıcından önceki hafta içinde işçilere ödemeyi takip eden ilk ikramiyelerinden kesilmek üzere verilen 2.000 TL tutarındaki avans miktarı maaşı eksi bakiyeye düşmemek kaydıyla 3.000 TL’ye yükseltilmiştir.

 

– Toplu İş Sözleşmelerinin “İşyerlerindeki Kadrolar ve Bekleme Süreleri” başlığını taşıyan 19. Maddesinin c fıkrasında yapılan değişiklikle NATO işyerlerinde kadro azaltılması ve iptali olması durumunda emekliliğine hak kazanmamış olan üyelerimize uygulanan 38 haftalık ihbar tazminatı süresi 39 haftaya yükseltilmiş ve maddeye “Kadro veya kadroların iptali halinde iptalin açıklandığı veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin vermesi gereken ve NATO’da çalışmak için şart olan güvenlik belgesinin olumsuz gelmesi durumunda ise geldiği tarih itibari ile” hükmü eklenerek güvenlik belgesi olumsuz gelen üyelerimizin de bu haktan faydalanması sağlanmıştır.

 

– “Ücret Zamları” başlıklı 20. Maddede ücret zamlarının ikişer aylık olarak eşel-mobil sistemiyle enflasyon oranında arttırılmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca maddede yer alan iyileştirme hükmü korunarak, üyelerimizin 28 Şubat 2017 tarihinde aldıkları ücretlerine %0,5 iyileştirme yapılmıştır.

 

– Toplu İş Sözleşmelerinin 22. Maddesi olan “Sosyal Yardımlar”da enflasyonun üzerinde artış sağlanarak, doğum yardımı 2.400 TL’ye, evlenme yardımı ise 2.500 TL’ye yükseltilmiş, üyemizin iş kazası geçirmesi yüzünden %10 ve daha fazla işgücü kaybına uğraması durumunda kendisine 6.850 TL, eş, çocuk, ana veya babasının ölümü halinde ise 1.420 TL ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

 

– “İkramiyeler” başlıklı 23. Maddenin c fıkrasında yer alan ve ikramiyelerin ödenmesi açısından tam çalışma sayılan 30 günlük tutukluluk hali 60 gün olarak artırılmıştır.

 

– “Yıllık Ücretli İzin” başlıklı 27. maddede değişiklik yapılarak madde 4857 sayılı İş Kanunuyla uyumlu hale getirilmiştir.  

                                       

– Toplu iş sözleşmesinin “Ücretli Özel İzin” başlığını taşıyan 28. Maddesindeki 15 işgünlük mazeret izni aynen korunmuş ve bu süreye ek olarak “İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

– “Çalışma İlişkileri Kurulu” başlıklı 35. Maddede yapılan değişikliklerle; bu kurulun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olarak görev yapması kararlaştırılmış ve bir önceki toplu iş sözleşmemizde 350 TL olarak moral motivasyon fonuna aktarılan paranın 1. yıl için işçi başına 400 TL,  2. yıl için ise 2017 yılı enflasyon oranı kadar artırılarak ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

 

– “Tutukluluk, Gözetim Altına Alınma, Mahkumiyet ve Trafik Kazaları” başlıklı 34. maddede yapılan değişiklikle; tutukluluk, gözetim altına alınma ve mahkumiyet hallerinde işçinin ücretsiz izinli sayılacağı süre 30 günden 60 güne yükseltilmiştir. Ayrıca maddede yer alan ve sürücülerin ağır ihmal, kasıt, kusur, yasa ve kurallara uyup uymadıklarını araştıran ve işveren tarafından kurulan Trafik Kazalarını İnceleme Kurulu kaldırılmış, bu görevi Sendikamız temsilcilerinin de içinde yer aldığı Çalışma İlişkileri Kurulu’nun yapması yükümlülüğü getirilmiştir.

 

– Toplu İş Sözleşmemize “Terör Tazminatı” başlıklı bir madde eklenerek “Terör eylemleri veya olayları nedeniyle bedeni veya maddi zarara uğrayan üyelerimizin 20,000.-TL’ye kadar olan zararlarının işverence tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

 

Ayrıca, işveren tarafı TİS görüşmeleri esnasında NATO’da görev yapan tüm üyelerimizin kadro dâhilinde istihdam edildiğini, kadrolarının iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisini vererek, konunun işveren tarafınca üyelerimizle de paylaşılacağını ifade etti.

    

Toplu Sözleşme Metni için tıklayınız…!