NATO TİS İKİNCİ OTURUMU YAPILDI

13 Şubat 2019

Sendikamız ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı arasında akdedilecek olan 28. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu, 12 Şubat 2019 tarihinde yapıldı. 

NATO yetkilileri ile Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ, TİS Uzmanımız Fatih SARITAŞOĞLU, Av. Ahmet ÖNAL, işyeri çalışanlarından İbrahim Taner KUZUCUOĞLU, Cihan Faruk UZUN ve Ali AKDENİZ’in katıldığı 28. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunda, 15, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 ve 38. maddelerinin 27. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesindeki şekli ile aynen; 18, 23 ve Ek-1 maddelerinin ise Sendika Teklif Tasarısındaki değişik şekli ile imzalanmasına karar verilerek diğer maddelerin tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.