NATO TİS GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

24 Şubat 2017

Sendikamız ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı arasında akdedilecek olan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü ve dördüncü oturumları NATO Müttefik Kara Komutanlığı Sivil Personel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantılara sendikamızı temsilen TİS’ten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ, Genel Başkan Danışmanımız Avukat İlyas TOPÇUOĞLU, Toplu Sözleşme Uzmanımız Fatih SARITAŞOĞLU ve Avukatımız Nasip DAĞLI katılırken, NATO Müttefik Kara Komutanlığı adına SHAPE Temsilcisi Steve POET, İnsan Kaynakları Müdürü Gökhan MEMİŞOĞLU ve Sözleşme Uzmanı Ömer KÜÇÜK toplantıda hazır bulundular.

22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleşen üçüncü toplantıda, birinci ve ikinci toplantılarda TİS’teki değişiklik taleplerimize ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız doğrultusunda işveren tarafının görüşleri, teklifleri ve ayrıntılı gerekçeleri görüşüldü.  Toplantı sonucunda 11. maddenin sendikamızın tasarı teklifindeki değişik şekli ile, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 30, 31, 32 ve 35. maddelerin 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki şekli ile aynen imzalanmasına, diğer maddelerin ise görüşülmesinin ertelenmesine karar verildi.

Toplu iş sözleşmesinde gelinen son aşama hakkında üyelerimizi bilgilendirmek için 23 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da üyelerimizle bir araya gelindi. Toplu iş sözleşmemizde üzerinde anlaşmaya varılan maddeler üyelerimize aktarılırken, sendikamızın teklifinde olup da işverence kabul edilmeyen maddeler ve işverence sunulan teklifler hakkında üyelerimize bilgi verilip, istişarede bulunuldu.

Akabinde gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4. Toplantısında; 22. ve 28. Maddelerin gerekli iyileştirmelerin yapılarak değişik şekliyle, 17. Maddenin ise 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki şekliyle aynen kabulüne karar verildi.

İşveren tarafı, sendikamızın “İşyerlerindeki Kadrolar ve Bekleme Süreleri”ne ilişkin 19. maddedeki ve “Ücret Zamları” na ilişkin 20. maddedeki teklifine sıcak bakmamakla birlikte, tekliflerimizin NATO içerisinde yeniden görüşüldükten sonra nihai cevabın bir sonraki toplantıda verileceğini belirtti.