NATO SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

19 Nisan 2013
NATO Hava Unsur Komutanlığı İzmir işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Üzerinde mutabakata varılan Toplu İş Sözleşmesi metninde üyelerimizin kazanımları şöyle:
 
Taşeronlaşma nedeniyle iş akdi fesihlerine son verildi
 
— Nato işyerlerinde üyelerimiz tarafından yapılan işlerin işveren tarafından taşerona verilebilmesine imkan sağlayan 14. Maddenin f fıkrası sözleşmeden çıkarıldı. Böylece işverenin “ben bu işi taşerona vereceğim” diyerek üyelerimizi işten çıkarmasına gerekçe olarak gösterdiği hüküm TİS’ten çıkarılmış oldu. Bu hükmün sözleşmeden çıkarılması ile üyelerimizin geleceğe güvenle bakması sağlanmış oldu.
 
— Haftanın çalışılmayan 6. ve 7. günleri ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde fazla çalışma yapılması halinde bu çalışma 3 saatten az olsa da 3 saatlik fazla çalışma ücreti ödenmesi hükmü getirildi.
 
İhbar tazminatı süreleri arttırıldı
 
— Nato işyerlerinde kadro azaltılması ve iptali olması durumunda emekliliğine hak kazanan işçilere ödenen 32 haftalık ihbar tazminatı 34 haftaya, emekliliğine hak kazanmamış üyelerimize uygulanan 36 haftalık ihbar tazminatı ise 38 haftaya çıkarıldı.
 
— Sözleşmemizin 19. maddesine eklenen d fıkrası ile kadro azaltılması veya iptali yüzünden işverenin işten çıkarttığı işçilerden 6 ay içerisinde aynı nitelikte işçiye ihtiyaç duyması halinde kıdemi az olanların tekrar işe başlatılması sağlandı. İşverenin üyemizi işe başlatmaması durumunda fazladan iki aylık ücreti tutarında ilave tazminat ödemesi karara bağlandı. 
 
— Ücret zamları konusunda eşel-mobil sistemi uygulamasının devamı konusunda anlaşmaya varıldı. Bu sayede ikişer aylık enflasyon oranlarının ücretlere yansıtılmasına devam edilecek.
 
 
 
Sosyal Yardımlara Enflasyon üzerinde artış
 
— Doğum yardımı 1.700 TL, evlenme yardımı ise 1.800 TL’ye çıkarıldı.
 
— Üyemizin iş kazası geçirmesi nedeniyle %10 ve daha fazla işgücü kaybına uğraması durumunda 5.000 TL, eş, çocuk, ana veya babasının ölümü halinde ise 1.000 TL ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.
 
Moral-Motivasyona yüzde 62 artış
 
 Geçtiğimiz yıl kişi başına 185 TL olarak üyelerimizin sosyal amaçlı harcamaları için kullanılmak üzere Şubemize verilen Moral Motivasyon Fonu; sözleşmenin ilk yılı için işçi başına 250 TL, ikinci yılı için ise 300 TL olarak belirlendi. Buna göre Moral Motivasyon Fonunda 2013 yılı için %34, ikinci yıl için ise ilk yıla göre %20’lik bir artış sağlandı. Böylece fona aktarılan miktarda kümülatif olarak yüzde 62 artış yapılmış oldu.
 
— İş elbiselerinin seçimi önceki dönemlerde işveren tarafından tek taraflı olarak yapılırken sözleşmenin ilgili maddesinde yapılan değişiklikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından tesbit edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
 
— Nato İşyerinde çalışan üyelerimizden Sendika Yönetim Kurulu Başkanlığı’na veya üyeliğine seçilen işçilerin profesyonel yöneticilikten amatör yönetici haline gelmesi durumunda bu işçilerimizin eski işine dönebilmesi imkanı getirildi.